Gå til sidens indhold

Camping - en solstråle i en mørk tid

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. juli 2020

I juli 2020 var der en samlet fremgang i danske overnatninger for alle overnatningsformer på 1,3 mio eller 28 pct i forhold til juli 2019. Hotellerne oplevede en stigning på 24 pct. Samtidig havde feriecentrene en stigning på 42 pct., mens vandrerhjem og lystbådehavne steg med hhv. 43 og 16 pct. Bedst gik det for campingpladserne, hvor de danske overnatninger steg med 729.000 svarede til 27 pct. Når man medtager udenlandske gæster, præsterede campingpladserne som den eneste overnatningstype en samlet fremgang på 358.000 eller 9 pct. i juli, og derved kunne stigningen i de danske overnatninger opveje faldet i de udenlandske overnatninger. Campingens popularitet blandt danskerne har også kunnet mærkes på salget af campingvogne, som er steget med 13 pct. i perioden januar til juli 2020 sammenlignet med samme periode sidste år. Se www.statistikbanken.dk/bil5 og bil6.

Danske overnatninger i juliKilde www.statistikbanken.dk/turist.

Danskernes andel af overnatningerne stiger

Siden COVID-19s indtog i Danmark, er det samlede antal af overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne i perioden marts til juli faldet med 7 mio. svarende til 36 pct. færre overnatninger sammenlignet med samme periode sidste år. Danskernes andel af de samlede overnatninger steg i alle måneder. Stigningerne var som forventet højst i april og maj, hvor grænserne var lukkede. Her var danskernes andel af de samlede overnatninger 96 pct. for begge måneder, hvilket er en 30 pct. stigning i forhold til samme måned sidste år. I marts til juni faldt de danske overnatninger i forhold til 2019-niveauet, men i juli måned steg de med 1,3 mio. eller 20 pct sammenlignet med 2019.

Når der korrigeres for normale sæsonudsving faldt det samlede antal overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem med 3,3 pct i perioden maj-juli 2020 sammenlignet med de foregående tre måneder.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2020

 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

Juni
 

Juli
 

 

Maj - juli/
feb.- apr.

Juli/
juni

 

1.000

 

pct.

I alt

1962,1

745,6

225,4

361,9

766,2

1707,6

 

-3,3

122,9

Hoteller

1444,7

520,5

140,8

246,3

514,2

1179,4

 

-7,9

129,4

Feriecentre

335,3

146,2

60,1

88,9

189,8

366,9

 

19,2

93,4

Vandrerhjem

182,2

78,9

24,6

26,8

62,3

161,3

 

-12,4

159,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger, faktiske tal

 

Juli

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2019

2020

 

2019

2020

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

7650,7

7347,7

-4

21941,2

15092,3

-31

Heraf danske

4660,4

5955,2

28

13822,0

12134,2

-12

Øst for Storebælt

2603,9

1895,6

-27

9260,9

5083,1

-45

Vest for Storebælt

5046,8

5452,0

8

12680,3

10009,3

-21

Hoteller mv.

2198,5

1609,9

-27

9735,3

4948,5

-49

Heraf danske

1082,1

1347,1

24

5452,5

3682,0

-32

Øst for Storebælt

1272,7

676,7

-47

5869,8

2576,7

-56

Vest for Storebælt

925,8

933,2

1

3865,5

2371,9

-39

Feriecentre

775,4

768,2

-1

2421,5

1628,0

-33

Heraf danske

468,9

664,0

42

1713,2

1439,5

-16

Øst for Storebælt

179,8

181,2

1

550,7

384,4

-30

Vest for Storebælt

595,6

587,0

-1

1870,8

1243,7

-34

Campingpladser

3877,9

4235,9

9

7719,4

7161,4

-7

Heraf danske

2689,4

3418,0

27

5634,3

6103,6

8

Øst for Storebælt

795,5

764,4

-4

1648,7

1470,4

-11

Vest for Storebælt

3082,5

3471,5

13

6070,8

5691,1

-6

Vandrerhjem

306,0

250,8

-18

1329,9

673,6

-49

Heraf danske

146,3

208,9

43

634,8

446,3

-30

Øst for Storebælt

195,7

132,6

-32

955,1

444,6

-53

Vest for Storebælt

110,2

118,2

7

374,8

229,0

-39

Lystbådehavne

492,9

482,9

-2

735,1

680,7

-7

Heraf danske

273,7

317,1

16

387,2

462,9

20

Øst for Storebælt

160,2

140,8

-12

236,7

207,0

-13

Vest for Storebælt

332,7

342,1

3

498,5

473,7

-5

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. september 2020 - Nr. 336

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. oktober 2020

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation