Gå til sidens indhold

Hotelovernatninger faldt 85 pct. i maj

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. maj 2020

Overnatningssteder med udendørsfaciliteter har klaret sig bedst under COVID-19 nedlukningen af Danmark. I maj 2020 faldt overnatningerne på hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne med i alt 1,9 mio. i forhold til maj 2019, svarende til et samlet fald på 59 pct. Overnatninger på hoteller faldt med 85 pct. og feriecentre med 75 pct. mens overnatninger på vandrerhjem faldt med 86 pct. Bedre gik det for campingpladser der kun oplevede et fald på 15 pct. mens lystbådehavne oplevede en fremgang på 6 pct. i maj i forhold til samme måned sidste år. De store udsving i maj betød, at hotellernes andel af de samlede overnatninger faldt fra 48 pct. til 17 pct. mens campingpladsernes andel steg fra 34 pct. til 70 pct. i forhold til maj sidste år.

Overnatninger i maj i Danmark fordelt efter overnatningsformKilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Stigning når der korrigeres for sæsonudsving

Når der korrigeres for normale sæsonudsving steg antallet af overnatninger i maj med 56,8 pct. i forhold til april. Stigningen skal ses i lyset af, at overnatningerne i april lå på et ekstraordinært lavt niveau grundet COVID-19 lukningen af Danmark. I perioden marts - maj 2020 var overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem 79,1 pct. lavere end i den foregående tremåneders periode.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2019-2020

 

Dec.
 

Jan.
 

Feb.
 

Mar.
 

Apr.
 

Maj
 

 

Mar.- maj/
dec.- feb.

Maj/
apr.

 

1.000

 

pct.

I alt

1980,9

1939,4

1957,0

723,3

196,2

307,6

 

-79,1

56,8

Hoteller

1447,0

1423,6

1439,4

496,5

119,2

203,8

 

-81,0

71,0

Feriecentre

347,6

333,2

334,4

145,8

56,3

79,5

 

-72,3

41,2

Vandrerhjem

186,3

182,7

183,2

81,0

20,7

24,3

 

-77,2

17,2

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger, faktiske tal

 

Maj

Æn-
dring

Året til dato

Æn-
dring

 

2019

2020

 

2019

2020

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

3258,1

1338,7

-59

10265,1

5404,7

-47

Heraf danske

2138,3

1283,4

-40

6734,3

4187,0

-38

Øst for Storebælt

1446,8

393,4

-73

4981,6

2462,0

-51

Vest for Storebælt

1811,3

945,3

-48

5283,5

2942,7

-44

Hoteller mv.

1556,0

226,6

-85

5856,2

2660,6

-55

Heraf danske

888,0

201,1

-77

3469,2

1738,9

-50

Øst for Storebælt

958,0

116,6

-88

3568,5

1598,9

-55

Vest for Storebælt

598,1

109,9

-82

2287,7

1061,7

-54

Feriecentre

301,7

75,3

-75

1275,9

660,3

-48

Heraf danske

223,1

72,7

-67

1019,8

595,2

-42

Øst for Storebælt

70,3

14,0

-80

289,3

152,7

-47

Vest for Storebælt

231,4

61,4

-73

986,6

507,6

-49

Campingpladser

1109,1

938,6

-15

2270,8

1675,9

-26

Heraf danske

873,1

926,6

6

1832,7

1628,6

-11

Øst for Storebælt

235,7

221,9

-6

505,1

428,8

-15

Vest for Storebælt

873,4

716,7

-18

1765,6

1247,1

-29

Vandrerhjem

229,5

32,9

-86

800,5

342,6

-57

Heraf danske

124,4

26,6

-79

382,9

167,9

-56

Øst for Storebælt

163,2

18,3

-89

598,9

259,0

-57

Vest for Storebælt

66,4

14,5

-78

201,5

83,6

-59

Lystbådehavne

61,8

65,4

6

61,8

65,4

6

Heraf danske

29,7

56,4

90

29,7

56,4

90

Øst for Storebælt

19,7

22,6

14

19,7

22,6

14

Vest for Storebælt

42,0

42,8

2

42,0

42,8

2

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Større usikkerhed på grund af COVID-19

Restriktionerne mod COVID-19 har haft stor indvirkning på de danske overnatningssteder, og tallene kan derfor være behæftet med større usikkerhed end normalt. Mange overnatningssteder har dog fortsat indberettet til tiden, og derfor er niveauet af manglende indberetninger i denne offentliggørelse ikke markant højere end sædvanligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

8. juli 2020 - Nr. 266

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. august 2020

Kontakt

Kilder og metode

Lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret. Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation