Gå til sidens indhold

Kommunerne modtager flere underretninger

Underretninger om børn og unge 2019

Når en borger eller offentligt ansat er bekymret for en ung eller et barns velbefindende eller udvikling har vedkommende pligt til at underrette kommunen. Kommunerne modtog 137.986 underretninger om børn og unge i 2019. Det er en stigning på 10.232 underretninger fra 2018 til 2019. Antallet af underretninger er steget hvert år siden statistikken blev udgivet første gang for 2015. Den største årlige stigning i antallet af underretninger skete fra 2016 til 2017, hvor antallet af underretninger steg med 13.107.

Årlig ændring i antal underretninger og antal berørte børnKilde: www.statistikbanken.dk/und1 og und2.

Kommunerne modtager underretninger om flere børn

Antallet af børn og unge, der er blevet underrettet om i 2019, var 79.001. Det er en stigning på 3.750 børn fra 2018 til 2019. Antallet af børn, der er blevet underrettet om, er som antallet af underretninger steget siden statistikken først blev udgivet for 2015. Stigningen var størst fra 2015 til 2016. Den årlige stigning i antallet af børn, der blev underrettet om, er dog aftagende.

Det er sundhed for piger og kriminalitet, stoffer og skoleproblemer for drenge

Årsagerne til underretningerne er jævnt fordelt mellem drenge og piger for de fleste årsager, men for en række årsager er der forskel mellem kønnene. Sundhedsforhold hos barnet eller den unge gav oftere anledning til underretninger om piger end drenge. I 2019 var 54 pct. af underretninger med årsagen sundhedsforhold hos barnet eller den unge omhandlede piger, mens 44 pct. omhandlede drenge. Bemærk, at tallene ikke summer til 100 pct., da kategorien køn også indeholder ufødte og uoplyst køn.

For en række årsager til underretninger gælder det modsat, at der oftere underrettes om drenge i 2019. Det gælder for årsagerne 'kriminalitet hos barn, ung' (80 pct. af underretningerne var om drenge), 'misbrug hos barn, ung', (67 pct. var om drenge), og 'skoleproblemer hos barn, ung' (55 pct. var om drenge).   

Årsager til underretninger. 2019

 

Drenge

Piger

 

antal

pct.

antal

pct.

Kriminalitet hos barn, ung

6777

80

1694

20

Misbrug hos barn, ung

2296

68

1101

32

Skoleproblemer hos barn, ung fx fravær

7075

55

5838

45

Sundhedsforhold hos barn, ung

3534

44

4316

54

Anm.:Kategorierne uoplyst køn og uoplyst for ufødte er udeladt.
Kilde: www.statistikbanken.dk/und3.

Politi og domstole underretter oftere

Politi og domstole underrettede 16.184 gange i 2019 svarende til 12 pct. af alle underretninger. Antallet af underretninger fra politi og domstole er steget siden 2015, og den største stigning var på 4.309 underretninger fra 2018 til 2019.

Underretninger fra Politi og domstole

 

2015

2016

2017

2018

2019

 

antal

Underretninger fra Politi og domstole

7786

7879

10207

11875

16184

 

pct.

Andel af alle underretninger

8

8

9

9

12

Kilde: www.statistikbanken.dk/und1.

38 pct. af årsagerne fra politi eller domstol skyldes forældrenes adfærd

Blandt årsagerne til underretninger fra politi og domstole er det især forældrenes adfærd, der bidrager til stigningen. Det er primært årsagerne "anden bekymrende adfærd hos forældre", "kriminalitet hos forældre", "misbrug hos forældre" og "højt konfliktniveau eller vold i hjemmet mellem voksne", der er flere af. Antallet af disse årsager er steget med 4.374 fra 2018 til 2019. De fire årsager udgør 38 pct. af årsagerne til underretninger fra politi og domstole i 2019.    

Nyt fra Danmarks Statistik

22. juni 2020 - Nr. 240

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. august 2021

Kontakt

Kilder og metode

Underretningsstatistikken er offentliggjort af Danmarks Statistik, som 1. juli 2016 overtog statistikken fra Ankestyrelsen. Statistikken omfatter data fra 2015 fra de af landets kommuner, der har indsendt og godkendt data om underretninger. En underretning er en henvendelse til en kommune fra en privatperson eller fagprofessionel. Formålet med en underretning er, at gøre kommunen opmærksom på en bekymring omkring et barn på 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Social støtte