Gå til sidens indhold

Kontakt til almen læge - hver for sig

Lægebesøg mv. 2019

Allerede længe inden COVID-19 ramte landet, havde befolkningen taget e-kommunikation med almen læge til sig. I løbet af perioden 2009-2019 var andelen af personer, der benyttede sig af den elektroniske kontakt med deres læge, steget. Mens 11,7 pct. af befolkningen kontaktede almen læge via e-kommunikation i 2009, var det 35,7 pct. i 2019. Omvendt var andelen af personer, der i samme periode havde kontaktet almen læge via telefonkonsultationer faldet fra 66,0 pct. i 2009 til 55,5 pct. i 2019, men andelen lå dog fortsat på et højere niveau end e-kommunikation. Overordnet set har det samlede antal kontakter til almen læge stort set været uændret i perioden, med cirka 41 mio. kontakter pr år. E-kommunikation dækker konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter, samt svar på laboratorieundersøgelser, mens receptfornyelse og tidsbestilling ikke er inkluderet.

Andel af befolkningen med kontakt til almen læge via telefon og e-kommunikationKilde: www.statistikbanken.dk/sygfam samt beregninger på baggrund af Sygesikringsregistret.

Flere kvinder har e-kommunikation med almen læge

Personer i alle aldre benytter sig af e-kommunikation med almen læge, dog er kvinder generelt mere aktive med den elektroniske konsultationsform end mænd. Størst kønsforskel i 2019 var blandt de 20-59 årige, mens der stort set ingen forskel fandtes blandt de 70-89 årige. Antallet af e-kommunikationer pr. person steg generelt med alderen, og fulgte hermed samme mønster, som de andre konsultationstyper til almen læge. Det skal bemærkes, at kommunernes plejepersonales e-kommunikation på vegne af borgerne, indgår i statistikken. Det kan være én af årsagerne til den store andel af de 80+åriges e-kommunikation. De 80+åriges kontakter til lægen via e-kommunikation udgjorde 13,7 pct. af det samlede antal e-kommunikationer til lægen i 2019, mens de udgjorde 5,0 pct. i 2009.

Andel af befolkningen med e-kommunikation til almen læge, fordelt på alder og køn. 2019Kilde: Beregninger på baggrund af Sygesikringsregistret og Befolkningsregistret.

61,6 mio. kontakter med læger, speciallæger, tandlæger mv.

I 2019 var der i forhold til året før 1,6 pct. flere kontakter til almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut mv. I alt havde 5,4 mio. personer haft kontakt, og tilsammen haft 61,6 mio. kontakter. Til almen praktiserende læge var der 41,5 mio. kontakter i 2019, hvilket er en stigning på 1,3 pct. i forhold til året før. Heraf var der en stigning på 3,3 pct. i e-kommunikationer og et fald på 6,3 pct. i telefonkonsultationer. De offentlige udgifter (eksklusive medicintilskud mv.) var 15,7 mia. kr. - en stigning på 1,7 pct. i forhold til året før.

Kontakter, personer med kontakt og udgifter til lægebesøg mv.

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2019

 

årlig stigning i pct.

1 000 kontakter

Kontakter i alt

-1,1

2,9

2,0

0,7

0,0

1,6

61627

Heraf almen læge

-0,3

0,5

1,0

0,9

0,1

1,3

41461

Konsultation

0,1

-0,7

0,7

0,2

1,3

4,3

23116

Besøg

-14,0

-4,3

-5,1

0,1

10,9

3,2

646

Telefonkonsultation

-5,7

-3,3

-1,5

-2,2

-6,1

-6,3

10405

E-kommunikation

17,9

16,7

8,1

9,7

6,2

3,3

7294

Personer i alt

-0,2

1,1

0,9

0,2

0,4

0,6

5354

Heraf almen læge

0,3

0,5

0,9

0,2

0,4

0,6

5007

 

 

 

 

 

 

 

mio. kr.

Udgifter i alt

1,2

3,8

0,3

2,0

1,1

1,7

15698

Heraf almen læge

0,1

1,9

1,6

2,4

2,8

1,3

8469

Anm: I lægebesøg mv. indgår almen læge, speciallæge, tandlæge mv.
Kilde: www.statistikbanken.dk/sygk1, sygp1 og sygu1.

Nyt fra Danmarks Statistik

23. april 2020 - Nr. 154

Hent som PDF
Næste udgivelse: 28. april 2021

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken omfatter alene praksissektoren, hvilket betyder, at hverken skolelæge, børne- og ungdomstandpleje, skadestuebesøg eller hospitalsindlæggelser indgår. Medicintilskud og rejsesygeforsikring indgår heller ikke. Kun ydelser, hvor det offentlige dækker udgiften helt eller delvis, indgår. En eventuel egenbetaling indgår ikke. En kontakt er et besøg hos lægen eller en telefonkonsultation, en e-mailkonsultation eller et hjemmebesøg mv. Andre ydelser, fx laboratorieundersøgelser samt tillægsydelser givet i forbindelse med en konsultation, regnes derimod ikke som en kontakt. Det skal bemærkes for tandlægebesøg, at det er det første besøg (med undersøgelse), der er registreret som en kontakt, mens øvrige besøg i samme behandlingsforløb ikke registreres som kontakter. I 2013 reduceredes tilskuddet til tandrensning og kontrol af diagnostisk fund hos tandlæger. Kilder er Sygesikringsdata fra Danske Regioner og andre registre fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation