Gå til sidens indhold

Flere kvinder på kvindekrisecentre i 2019

Kvinder og børn på kvindekrisecentre 2019

Ændret 14. september 2020 kl. 16:20

Desværre var børn med ophold på krisecentrene ved offentliggørelsen angivet til en stigning på 17 pct. i forhold til 2018, hvor det skulle have været minus 1 pct. Det ændrede tal i første afsnit er markeret med rødt, og figuren er rettet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I 2019 havde 2.164 kvinder ophold på kvindekrisecentre, hvilket er en stigning på 7 pct. sammenlignet med 2018. Antallet af ophold, hvor en kvinde med eller uden børn har været på kvindekrisecenter, er også steget 7 pct. siden 2018. For halvdelen af opholdene ledsagede børn kvinderne på kvindekrisecentret. Antallet af ophold, hvor kvinder er ledsaget af børn, er steget 4 pct. fra 2018 til 2019. I alt 1.900 børn havde ophold på kvindekrisecentre i 2019, hvilket er et fald på 1 pct. sammenlignet med 2o18.

Ophold på kvindekrisecentre, ændring i pct. 2018 til 2019Kilde: www.statistikbanken.dk/krise1.

2/3 af kvinderne på kvindekrisecenter i 2019 var over 30 år

Det var fortsat de tre ældste grupper, som udgjorde næsten to tredjedele af kvinderne på kvindekrisecentrene i 2019, trods en tilgang på 90 18-24-årige hen over året. Stigningen i antallet af kvinder på kvindekrisecenter i 2019 er fortrinsvist sket for den yngste aldersgruppe, men der er også flere 30-39-årige. Selvom der har været 133 flere kvinder på kvindekrisecenter i 2019 end i 2018, så har det ikke ændret meget på aldersfordelingen.

Aldersfordeling for kvinder kvindekrisecentre efter tid og alder

 

2018

2019

Ændring 2018-2019

 

andel i pct.

antal

pct.-point

18-24 år

14

17

90

3

25-29 år

19

17

-19

-2

30-39 år

34

35

50

0

40-49 år

20

18

-6

-2

50 år og derover

11

11

4

-1

Anm.: Kvinder med uoplyst alder fremgår ikke af tabellen, hvorfor den ikke summer til 100.
Kilde: www.statistikbanken.dk/krise3.

Relativ ny statistik

Statistikken omhandler voldsramte kvinder og deres børn, som har fået ophold på et kvindekrisecenter efter § 109 i Serviceloven. Statistikken udkom første gang i 2018 på baggrund af data indsamlet i 2017. Denne statistikudgivelse er er dannet på baggrund af oplysninger indhentet fra 51 danske kvindekrisecentre i 2019, mens udgivelsen i 2019 var baseret på data indsamlet fra 48 centre i 2018. Hvert center har indberettet antal kvinder, antal børn og opholdslængde på indskrivninger fra 1. januar 2017 og frem. Statistikken medtager ikke ophold, der er påbegyndt før 1. januar 2017.

Nyt fra Danmarks Statistik

1. maj 2020 - Nr. 166

Hent som PDF
Næste udgivelse: 29. september 2021

Kontakt

Kilder og metode

I statistikken for 2022 er 7 pct. af kvinderne og 11 pct. af børnene enten indberettet anonymt eller uden et validt CPR-nummer. For disse kvinder og børn har Danmarks Statistik ikke baggrundsoplysninger såsom bopælskommune, alder og herkomst. Hvis kvinden er indberettet anonymt, er det heller ikke muligt at se, om den samme kvinde har haft flere ophold i løbet af året. Der kan derfor være usikkerhed om de kvinder og børn, der er indberettet anonymt eller uden et validt CPR-nummer.
Fra 2022 er kvindekrisecentrene blevet bedt om at godkende deres data på summarisk niveau for en 3-årig periode inden udgivelse. For statistikåret 2022 er de således blevet bedt om at godkende data for perioden 2020-2022. I statistikåret 2022 har alle kvindekrisecentre godkendt deres data.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation