Gå til sidens indhold

Kommunerne får fortsat flere underretninger

Underretninger om børn og unge 2018

Kommunerne modtog i 2018 samlet 127.182 underretninger, som hver især indeholdt en bekymring for et barn eller en ungs trivsel og udvikling. Det er en stigning på 7 pct. siden 2017. På landsplan modtog kommunerne i 2018 11,1 underretninger pr. 100 indbygger i aldersgruppen 0-17 år. De tre kommuner, der fik flest underretninger pr. 100 indbygger i alderen 0-17 år, er Langeland (23,9), Lolland (20,5) og Halsnæs (19,0), mens kommunerne Solrød (5,4), Hørsholm (5,2) og Vallensbæk (4,1) fik færrest. Bemærk, at antallet af underretninger i en kommune pr. 100 indbygger i aldersgruppen 0-17 år ikke siger noget om antallet af børn, der er blevet underrettet om, da der godt kan være flere underretninger på det samme barn.

Antal underretninger pr. 100 børn på 0-17 år i kommunen. 2018Kilde: www.statistikbanken.dk\und1 og www.statistikbanken.dk\folk1a.

Hvert tredje barn med underretninger har mindst to underretninger i året

Kommunerne modtog i 2018 underretninger for i alt 75.019 børn og unge. Det er en stigning på 4.627 børn i forhold til 2017, svarende til 7 pct. For to tredjedele (66 pct.) af børnene modtog kommunerne kun én enkelt underretning på barnet, mens den resterende tredjedel (34 pct.) havde to underretninger eller flere. Antallet af børn, hvor kommunen modtog mere end én underretning, steg fra 23.611 børn i 2017 til 25.375 børn i 2018, svarende til en stigning på 7 pct.

Antal børn mellem 0-18 år, hvor kommunen har modtaget underretning

 

2018

2017

 

I alt1

Drenge

Piger

I alt1

Drenge

Piger

 

antal

I alt

75019

39225

33286

70392

36563

30928

1 underretning

49644

26112

21864

46781

24161

20501

2 underretninger

14017

7226

6316

13191

6913

5814

3 underretninger

5412

2810

2424

5013

2628

2229

4 underretninger

2591

1319

1171

2367

1247

1045

5 underretninger

1357

721

601

1234

641

556

6 underretninger eller flere

1998

1037

910

1806

973

783

1 I alt er inklusive ufødte børn og øvrige børn, hvor køn ikke er oplyst.
Kilde: www.statistikbanken.dk/und2.

Piger med underretninger er ældre end drenge

De fleste, der blev underrettet om i 2018, er børn mellem 0-12 år (61 pct.), mens en mindre andel er unge mellem 13-18 år (39 pct.). Niveauerne for andelen af børn mellem 0-12 år og unge mellem 13-18 år, der bliver underrettet om, er stabile i perioden 2015 til 2018.

I 2018 blev der underrettet om flere drenge (39.255) end piger (33.286). Blandt piger, der blev underrettet om i 2018, var en større andel unge mellem 13-18 år end, hvad der gjaldt for drenge. Mens 41 pct. af de piger, der blev underrettet om var mellem 13 og 18 år, var den tilsvarende andel for drenge 38 pct. Forskellen på andelen af unge mellem 13-18 år fordelt på køn indsnævres fra 5 procentpoint i 2015 til 3 procentpoint i 2018, men var mindst 3 procentpoint i hele perioden.

Antal børn mellem 0-18 år, hvor kommunen har modtaget underretning fordelt på alder og køn

 

2015

2016

2017

2018

 

antal

I alt1

56691

62048

67491

72511

Børn 0-12 år

33737

37763

40939

44052

Unge 13-18 år

22752

24240

26505

28399

Drenge i alt

30497

33379

36563

39225

0-12 år

18826

20914

22772

24464

13-18 år

11571

12437

13755

14723

Piger i alt

26194

28669

30928

33286

0-12 år

14911

16849

18167

19588

13-18 år

11181

11803

12750

13676

1 I alt er eksklusive ufødte børn og øvrige børn, hvor køn og/eller alder ikke er oplyst.
Kilde: www.statistikbanken.dk/und2.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. juni 2019 - Nr. 238

Hent som PDF
Næste udgivelse: 22. juni 2020

Kontakt

Kilder og metode

En underretning er det skriftlige dokument, som en borger sender til kommunen, og som omhandler borgerens bekymring omkring et barn 0-17 år eller et ufødt barns trivsel eller udvikling. Statistikken omfatter data for 2015-2021 fra landets kommuner, der har indsendt og godkendt data om underretninger.  

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation