Gå til sidens indhold

Danskerne står for 57 pct. af hotelovernatningerne

Overnatninger på hoteller, feriecentre, campingpladser og vandrerhjem mv. november 2019

I 1999 var de danske hoteller i lige høj grad beboet af danskere og udlændinge. 20 år senere er flertallet af hotelgæsterne danskere. Andelen af danske hotelovernatninger er således steget fra 50 pct. til 57 pct. i perioden januar-november 1999 til januar-november 2019, mens andelen af udenlandske overnatninger er faldet tilsvarende. I Region Hovedstaden er danskernes andel af hotelovernatningerne også steget markant, men med 56 pct. er flertallet af hotelovernatningerne fortsat udenlandske. Danske hotelovernatninger i Region Hovedstaden er næsten tredoblet fra 1,4 mio. i januar-november 1999 til 3,9 mio. i januar-november 2019, mens de udenlandske hotelovernatninger er fordoblet fra 2,5 til 4,9 mio. Tendensen med stadigt flere danskere gør sig også gældende i feriehusene, se emnesiden.

Overnatninger på hoteller i hele landet i januar-november fordelt efter nationalitet, faktiske talKilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Færre overnatninger i november, når der korrigeres for sæsonudsving

Antallet af overnatninger faldt 1,6 pct. fra oktober til november 2019, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Overnatninger på hoteller og feriecentre faldt med hhv. 1,4 pct. og 5,6 pct., mens vandrerhjemsovernatningerne steg med 4,5 pct.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem, sæsonkorrigerede tal. 2019

 

Juni
 

Juli
 

Aug.
 

Sept.
 

Okt.
 

Nov.
 

 

Sept. - nov./
juni - aug.

Nov./
okt.

 

1.000

 

pct.

I alt

1929,2

1964,0

1911,4

1912,4

1954,0

1923,5

 

-0,3

-1,6

Hoteller

1409,0

1436,5

1412,1

1415,1

1438,6

1418,7

 

0,4

-1,4

Feriecentre

332,2

333,4

316,7

319,5

335,2

316,4

 

-1,1

-5,6

Vandrerhjem

188,1

194,1

182,6

177,9

180,2

188,3

 

-3,3

4,5

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist1.

Overnatninger, faktiske tal

 

November

Æn-
dring

År til dato

Æn-
dring

 

2018

2019

 

2018

2019

 

 

1.000

pct.

1.000

pct.

I alt

1687,8

1728,5

2

32950,4

33788,1

3

Heraf danske

1089,8

1124,0

3

20399,1

21003,5

3

Øst for Storebælt

940,9

979,3

4

14160,2

14709,3

4

Vest for Storebælt

746,9

749,2

0

18790,1

19078,9

2

Hoteller mv.

1233,3

1275,6

3

15074,8

15903,4

5

Heraf danske

755,5

792,1

5

8394,1

9047,2

8

Øst for Storebælt

738,3

773,8

5

9076,0

9600,8

6

Vest for Storebælt

495,0

501,8

1

5998,8

6302,5

5

Feriecentre

207,6

205,2

-1

3677,1

3803,3

3

Heraf danske

180,2

183,2

2

2557,8

2671,9

4

Øst for Storebælt

55,4

53,7

-3

848,4

864,3

2

Vest for Storebælt

152,1

151,5

0

2828,7

2939,0

4

Campingpladser

98,2

99,4

1

11026,7

10937,1

-1

Heraf danske

85,2

85,0

0

7972,4

7758,4

-3

Øst for Storebælt

34,3

34,3

0

2372,1

2380,1

0

Vest for Storebælt

63,9

65,1

2

8654,6

8557,0

-1

Vandrerhjem

148,7

148,2

0

2114,0

2138,9

1

Heraf danske

68,9

63,8

-7

937,6

1016,5

8

Øst for Storebælt

112,9

117,4

4

1541,9

1540,4

0

Vest for Storebælt

35,8

30,8

-14

572,1

598,5

5

Lystbådehavne

1057,8

1005,4

-5

Heraf danske

537,2

509,6

-5

Øst for Storebælt

321,9

323,5

1

Vest for Storebælt

735,9

681,9

-7

Kilde: www.statistikbanken.dk/turist.

Nyt fra Danmarks Statistik

10. januar 2020 - Nr. 8

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Anvendelsen af sæsonkorrektion er behæftet med usikkerhed. Dette gør sig især gældende ved helligdage som påske og pinse, der ligger i forskellige måneder fra år til år. Hvis påskeferien ligger i såvel marts som starten af april, vil sæsonkorrektionen være særlig usikker. Camping- og lystbådestatistikken er ikke sæsonkorrigeret.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation