Gå til sidens indhold

Færre slagtninger af kvæg

Animalsk produktion (kvt.) 3. kvt. 2019

Der var et fald i slagtningerne af kvæg på 8,5 pct. i tredje kvartal, når der sammenlignes med samme kvartal sidste år. Slagtningerne faldt for alle typer af kvæg. Handyr udgjorde 48 pct. af slagtningerne, mens tallet var 37 pct. for køer og 15 pct. for kvier. Den samlede produktion af okse- og kalvekød i Danmark faldt 5,6 pct. i tredje kvartal i forhold til samme kvartal sidste år.

Slagtninger af kvægKilde: www.statistikbanken.dk/ani41.

Eksport og størrelsen på bestanden påvirker slagtningerne

Faldet i slagtningerne af kvæg skyldes et fald i bestanden af kvæg i Danmark i 2019 i forhold til 2018 - se mere på www.statistikbanken.dk/kvaeg5. Faldet i slagtninger af tyre og stude kan desuden henføres til en stigning i eksporten af tyrekalve til opfedning i udlandet. Antallet af malkekøer er faldet i samme periode, men på grund af en højere mælkeydelse pr. ko er den totale mælkeproduktion faldet minimalt.

Fald i produktion af animalske salgsprodukter

Det samlede mængdeindeks for den animalske produktion faldt 2,2 pct. i tredje kvartal 2019 i forhold til samme kvartal i 2018.  

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2018

2019

Ændring
3. kvt. 2018

 

 

3. kvt.

Juli

Aug.

Sept.

3. kvt.

- 3. kvt. 2019

 

promille

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

104,2

100,0

105,7

97,7

101,9

-2,2

Kvæg

46

110,6

88,9

113,1

109,9

103,9

-6,0

Svin

308

100,4

95,6

103,1

93,1

97,3

-3,1

Fjerkræ

26

106,6

107,8

1,1

Mælk2

195

108,2

110,6

108,4

102,6

107,2

-0,9

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303.

Færre slagtninger og større eksport af svin

Slagtningerne af svin faldt 4,5 pct. i tredje kvartal 2019 i forhold til tredje kvartal 2018, mens eksporten af levende svin steg 5,4 pct. Samlet set faldt produktionen af svinekød minimalt. Eksport af levende dyr er primært smågrise til opfedning til slagtning i udlandet. Slagtningerne af fjerkræ var uændret.

I samme periode var der et lille fald i den samlede mælkeproduktion, hvilket udelukkende skyldes mindre produktion af konventionel mælk, mens den økologiske produktion steg. Den økologiske mælk udgør 12 pct. af den totale mælkeproduktion.

Animalsk produktion

 

2018

2019

 

Ændring
3. kvt. 2018

 

3. kvt.

Jul.

Aug.

Sept.

3. kvt.

 

- 3. kvt. 2019

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

135,7

37,1

45,7

44,4

127,2

 

-6,3

Slagtninger1

125,5

33,0

41,0

40,7

114,8

 

-8,5

Eksport af levende kvæg til slagtning

10,2

4,1

4,7

3,6

12,4

 

21,3

Heraf kalve

9,3

3,7

4,5

3,4

11,6

 

25,4

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

35,6

9,8

12,0

11,8

33,6

 

-5,6

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7997,9

2643,2

2804,4

2542,3

7990,0

 

-0,1

Slagtninger1

4444,2

1350,7

1501,1

1392,4

4244,1

 

-4,5

Eksport af levende svin

3553,6

1292,5

1303,3

1150,0

3745,8

 

5,4

Heraf smågrise

3476,5

1274,5

1284,1

1125,8

3684,4

 

6,0

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

485,5

153,0

165,7

150,8

469,5

 

-3,3

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

26618,6

26610,0

 

0,0

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1446,8

493,0

483,3

457,8

1434,1

 

-0,9

Heraf økologisk

172,2

59,7

58,4

55,5

173,6

 

0,8

1Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani61, ani71 og ani81.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. november 2019 - Nr. 426

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug