Gå til sidens indhold

Største offentlige kvartalsoverskud i 11 år

Offentligt kvartalsregnskab 2. kvt. 2019

Overskuddet på den offentlige saldo var 17,2 mia. i andet kvartal 2019, hvilket er det største kvartalsvise overskud i 11 år. Det samlede overskud i første halvår 2019 var på 29,4 mia. kr. Forklaringen på det store overskud skyldes i høj grad Skatteministeriets beregning af indtægter fra pensionsafkastskatten (PAL-skatten). Beregningen er 17,6 mia. kr. højere for første halvår 2019 end beløbet for samme periode sidste år.

Offentlig saldoKilde: www.statistikbanken.dk/off3k.

Opjusteret overskud for første kvartal

Saldoen for første kvartal 2019 er opjusteret med samlet set 5,0 mia. kr. i forhold til sidste offentliggørelse. Opjusteringen skyldes især ændrede forventninger til indtægter fra PAL-skatten og selskabsskatten. Skatteministeriets beregning af PAL-skatten er foretaget på baggrund af forventningerne til udviklingen på de finansielle markeder.

Også stor stigning i den finansielle nettoformue

Den offentlige finansielle nettoformue voksede med 19,9 mia. kr. i løbet af andet kvartal 2019, og den udgjorde 50,7 mia. kr. ved udgangen af kvartalet. Forøgelsen af nettoformuen skyldes primært overskuddet på den offentlige saldo. Omvurderinger af de finansielle aktiver og passiver står for den resterende stigning på 2,7 mia. kr.

Finansiel nettoformueKilde: www.statistikbanken.dk/off22.

Stigning i kildeskatter og momsindtægter

Det offentlige kvartalsregnskab viste et sæsonkorrigeret momsprovenu på 55,0 mia. kr. i andet kvartal 2019. Det svarer til en stigning på 0,8 mia. kr. i forhold til første kvartal 2019. Momsen er en indirekte skat, som beregnes af varens eller tjenesteydelsens værdi, og et stigende privatforbrug betyder stigende momsindtægter for staten. I andet kvartal 2019 udgjorde kildeskatterne 110,8 mia. kr. Kildeskatterne omfatter de indtægter, staten og kommunerne modtager via indkomstskatten. Sammenlignet med første kvartal 2019 steg kildeskatterne med 0,5 mia. kr.

Moms og kildeskatter, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/off12k.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. september 2019 - Nr. 352

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. december 2019

Kontakt

Statistik­dokumentation