Gå til sidens indhold

Tjenester trækker betalingsbalancen ned i august

Betalingsbalancen over for udlandet august 2019

Ændret 09. oktober 2019 kl. 12:10

Der er desværre konstateret fejl i tabellen for tallene januar-august 2018 og 2019. Tallene er revideret og markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

I august var der et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 18,6 mia. kr. i sæsonkorrigerede tal. Det er et fald på 3,0 mia. kr. i forhold til juli, som især er forårsaget af et fald i overskuddet på tjenester. Betalingsbalancen er denne gang revideret for 2016-2019.

Betalingsbalancens løbende poster i alt, nettoindtægter, sæsonkorrigerede talKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Revision af betalingsbalancen - overskuddet løftes markant i 2018

Med denne udgivelse revideres betalingsbalancen tilbage til 2016, hvilket for 2018 betyder et løft i overskuddet på 30 mia. kr. Baggrunden for nogle af revisionerne er danske virksomheders stigende globalisering, som har været stærkt stigende over de seneste 10-15 år. Udviklingen komplicerer indberetningen af udenrigsaktiviteter til Danmarks Statistik, hvilket indebærer at de første opgørelser for en given periode typisk vil have behov for at blive justeret. Læs mere om revisionerne i notatet Særlige forhold ved offentliggørelse af Betalingsbalance og Nationalregnskab i efteråret 2019. Revisionerne indarbejdes i nationalregnskabet, som udkommer 7. november 2019.

Betalingsbalancens løbende poster i alt (kvartalstal), nettoindtægter før og efter revisionenKilde: www.statistikbanken.dk/bb2.Betalingsbalancens løbende poster, bidrag til overskuddet, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Faktiske tal

Sæsonkorrigerede tal

 

2019

Januar-august

2019

 

August

2018

2019

Juli

August

 

mia. kr.

Løbende poster i alt

19,1

81,0

116,2

21,6

18,6

Indtægter

129,1

963,9

1011,1

134,9

129,4

Udgifter

110,1

882,9

894,9

113,3

110,8

Varer

14,7

46,5

92,3

14,3

14,8

Eksport

68,9

489,9

538,1

71,2

70,6

Import

54,2

443,5

445,8

57,0

55,8

Tjenester

5,7

28,3

20,7

5,6

2,5

Eksport

43,8

327,7

329,0

45,5

41,3

Import

38,1

299,4

308,3

39,9

38,8

Indkomst

1,5

30,3

28,5

4,8

4,7

Indtægter

14,2

128,9

125,7

15,9

15,5

Udgifter

12,7

98,7

97,2

11,1

10,8

Løbende overførsler

-2,9

-24,0

-25,3

-3,1

-3,4

Indtægter

2,2

17,4

18,3

2,2

2,0

Udgifter

5,1

41,4

43,7

5,3

5,4

Kapitaloverførsler mv.

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/bb1s.

Ny offentliggørelsesrytme i betalingsbalancen

I 2020 vil nationalregnskabet overgå til ny offentliggørelsesrytme. Offentliggørelsesrytmen for Betalingsbalancen over for udlandet, Udenrigshandel med varer og Udenrigshandel med tjenester justeres tilsvarende. Det betyder, at den løbende opdatering af de tidligere år i betalingsbalancen over for udlandet afsluttes allerede i juni fremfor oktober. Det gælder dog ikke formueindkomsten og de finansielle poster, der opdateres i september. Læs mere om Den nye offentliggørelsesrytme.

Nyt fra Danmarks Statistik

9. oktober 2019 - Nr. 372

Hent som PDF
Næste udgivelse: 11. november 2019

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode. Der er definitionsmæssige forskelle mellem udenrigshandlen og betalingsbalancens varepost. Den mest betydende forskel udgøres af køb af brændstof til skibe i udenlandsk havn (bunkring) - se overgangstabel på www.dst.dk/bopdok.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation