Gå til sidens indhold

Mænd bliver oftere gift igen

Vielser og skilsmisser 2018

De fleste vielser sker blandt kvinder og mænd, der ikke tidligere har været gift. I 2018 havde 75 pct. af de viede aldrig været gift før. 35-69-årige mænd, der tidligere har været gift, indgår oftere i et nyt ægteskab end kvinder i samme aldersgruppe, der tidligere har været gift. Men både kvinder og mænd bliver oftere viet, hvis de har været gift før, end hvis de aldrig har været i et ægteskab. Dette gælder dog ikke for mænd i aldersgruppen 30-34 år eller for de 30-39-årige og 60-69-årige kvinder. Opgørelserne omhandler, hvor stor en andel af hhv. de tidligere gifte og dem, som aldrig har været i et ægteskab, der er blevet viet i året.

Viede pr. 1.000 ikke-gifte efter tidligere civilstand. 2018

Fortsat flere vielser

I 2018 valgte 32.525 par at blive viet. Det er det højeste antal vielser siden 2010. Stigningen i antallet af vielser afspejler en stigning i antallet af personer i de aldersgrupper, hvor flest bliver gift.

18. august populær vielsesdato

1.948 par blev viet lørdag den 18. august 2018. Det svarer til, at hver sekstende af de par, der blev viet i 2018, blev viet på denne dato. August har i mange år været den måned, hvor flest par blev viet, og i 2018 var der 5.839 vielser i august måned. Juni er den næstmest populære vielsesmåned med 3.930 par, mens januar er den måned, hvor færrest par bliver viet.

Færre skilsmisser

15.034 ægtepar blev skilt i 2018, hvilket er et faldt på 2 pct. i forhold til året før. 1. juli 2013 blev det muligt at blive skilt uden forudgående separationsperiode, hvilket faldt sammen med en markant stigning i antal skilsmisser i 2013 og 2014. Antallet af skilsmisser er det laveste siden 2012 og på niveau med årene før 2013. Faldet i antal skilsmisser afspejler dertil et fald i antal skilte pr. 1.000 gifte i befolkningen.

Vielser og skilsmisser. 2018

De yngre og de ældre bliver oftere viet i kirken

To ud af fem af de 25-29-årige, der indgik ægteskab i 2018, blev viet i kirken. Det er i den aldersgruppe, at flest bliver kirkelig viet, og andelen, der bliver viet i kirken, falder med de viedes alder. Blandt personer i 60'erne er det kun én ud af fem, der bliver kirkelig viet. Blandt de få, der bliver viet efter 60-års alderen, er der en tendens til, at flere bliver viet i kirken. Andelen af kirkelige vielser er faldet fra 38 pct. i 2008 til 33 pct. i 2018. I 1998 blev 48 pct. viet i kirken.

Andel der blev kirkelig viet. 2018

Nyt fra Danmarks Statistik

14. februar 2019 - Nr. 53

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om vielser og skilsmisser baseres på oplysninger i det Centrale Personregister (CPR), der indeholder oplysninger om civilstandsændringer, som folkeregistrene har indberettet til CPR. Statistikken over vielser og skilsmisser omfatter kun de par, hvoraf mindst én af parterne har bopæl i Danmark. I vielser hvor den ene part er uoplyst, fordi vedkommende ikke har haft bopæl i Danmark, er det ikke muligt at afgøre personens køn. I disse tilfælde vil vielsen blive opgjort som en vielse med par af forskelligt køn, og antallet af vielser med par af samme køn kan derfor være undervurderet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation