Gå til sidens indhold

Flere fuldfører en gymnasial uddannelse

Studerende ved ordinære uddannelser i Danmark 2017/2018

Antallet af elever, der fuldførte en gymnasial uddannelse er steget med 4 pct. fra 2017 til 2018. Dette er en fortsættelse af den generelle udvikling. I 2018 fuldførte 34 pct. flere en gymnasial uddannelse i forhold til 2009. Antallet af studerende, der fuldførte en lang videregående uddannelse, faldt fra 2017 til 2018 med 7 pct. Faldet skal dog ses i lyset af, at antallet af fuldførte lange videregående uddannede de seneste år har været højt på grund af blandt andet fremdriftsreformen. Årets antal fuldførte på lange videregående uddannelser er stadig det tredjehøjeste i de seneste ti år og er 65 pct. højere end i 2009.

Fuldførte uddannelsesforløb fordelt på uddannelsesområde

Færre påbegyndte en gymnasial uddannelse

I skoleåret 2017/2018 påbegyndte 57.800 studerende en gymnasial uddannelse, hvilket svarer til et fald på 4 pct. i forhold til 2016/2017. Det er desuden det laveste antal siden skoleåret 2009/2010. På de videregående uddannelser har tilgangen været meget stabil omkring de 100.000 pr. år de seneste fem år. Der ses dog et svagt fald fra 102.000 i 2015/2016 til 99.900 i 2017/2018.

Færre fuldfører erhvervsuddannelse

Fra 2017 til 2018 faldt antallet af elever, der fuldførte en erhvervsuddannelse, med 10 pct. Det skyldes især, at der har været et fald i antallet af fuldførte elever på social- og sundhedsuddannelserne. Udviklingen er et resultat af, at der var færre påbegyndte i de forgangne år.

Langt flere fuldfører en uddannelse end for ti år siden

I 2018 fuldførte 77.300 en ungdomsuddannelse og 73.000 en videregående uddannelse. Selv om det er færre end de sidste to år, er antallet af elever, der fuldfører en ungdomsuddannelse, samlet set steget med 12 pct. siden 2009. I samme periode er antallet af studerende, der fuldfører en videregående uddannelse, steget med 51 pct.

Over en halv mio. studerende

Antallet af studerende på ungdoms- og videregående uddannelser pr. 1. oktober lå på lige over en halv mio. 256.400 var i gang med en ungdomsuddannelse, mens der var 262.200 studerende på en videregående uddannelse.

Kvinder i overtal på gymnasier, professionshøjskoler og universiteter

Kønsfordelingen er forskellig på forskellige uddannelsesområder. Den største forskel er på mellemlange videregående uddannelser, hvor 62 pct. af de studerende var kvinder 1. oktober 2018, mens 38 pct. var mænd. Også på universiteterne gik der flere kvinder med hhv. 56 pct. på lange videregående uddannelser og 54 pct. på bacheloruddannelserne. På de gymnasiale uddannelser var der også 54 pct. kvinder. Til gengæld tiltrækker erhvervsuddannelserne og de korte videregående uddannelser flere mænd. Her var hhv. 60 pct. og 55 pct. af de igangværende studerende mænd.

Stigende andel mænd på kortere uddannelser

Kønsfordelingen på de forskellige typer uddannelser har holdt sig forholdsvis stabil de sidste ti år. Dog er der en tendens til, at andelen af mænd på erhvervsuddannelser, de korte og de mellemlange videregående uddannelser er blevet højere. Eksempelvis var 34 pct. af de studerende på mellemlange videregående uddannelser mænd i 2009. I 2018 var 38 pct. mænd.

Kønsfordeling af igangværende studerende fordelt på uddannelsesområde

Nyt fra Danmarks Statistik

14. februar 2019 - Nr. 54

Hent som PDF
Næste udgivelse: 27. februar 2020

Kontakt

Kilder og metode

Tallene stammer fra Elevregistret. Ph.d.-uddannelser indgår ikke i tallene. Bacheloruddannelser inkluderer ikke professionsbacheloruddannelser, da disse registreres under mellemlange videregående uddannelser. Tallene for det seneste år er foreløbige og erfaringsmæssigt sker der en korrektion i forbindelse med næste års indberetning.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation