Gå til sidens indhold
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds
Der bliver i øjeblikket foretaget opkald i Danmarks Statistiks navn med besked om, at man er udtrukket til at modtage en pengepræmie og skal udlevere sine bankoplysninger. Opkaldet er IKKE fra Danmarks Statistik, og vi opfordrer modtagere til ikke at udlevere nogen oplysninger.
Hvidt kryds

Byggebeskæftigelsen steg i første kvartal

Beskæftigede ved bygge og anlæg 1. kvt. 2019

Byggebeskæftigelsen var på 176.200 personer i første kvartal 2019 mod 173.800 i fjerde kvartal 2018, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Dermed fortsætter byggebeskæftigelsen den stigende trend, der startede i 2013.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Byggebeskæftigelsen fordelt på arbejdets art

Fra fjerde til første kvartal var der størst stigning i den sæsonkorrigerede beskæftigelse inden for kategorien nybyggeri med 2,5 pct. efterfulgt af reparation, der steg med 2,2 pct. Størst fald var der i kategorierne anlægsvirksomhed og andet arbejde.

Byggebeskæftigelsen øget i forhold til sidste år

I faktiske tal var byggebeskæftigelsen på 172.100 beskæftigede i første kvartal 2019 mod 167.900 i første kvartal 2018, hvilket er en stigning på 2,5 pct. Ser man på de enkelte brancher, var der størst stigning inden for branchen maler- og glarmestre, som steg 4,4 pct. i forhold til fjerde kvartal sidste år. Beskæftigelsen faldt kun i branchen anlægsentreprenører, der faldt med 1,1 pct. Ser man på arbejdets art, steg nybyggeri med 4,7 pct. i forhold til sidste år, og reparation steg med 1,8 pct. Anlægsvirksomhed faldt med 5,4 pct.

Virksomhedernes mangel på arbejdskraft

Virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen, og hvordan deres mangel på arbejdskraft udvikler sig, kan følges i Konjunkturbarometer for bygge og anlæg (se www.statistikbanken.dk/10116). Det ses her, at virksomhedernes angivelse af mangel på arbejdskraft var lavere i første kvartal 2019 end samme kvartal sidste år.

Stigning i omsætningen i forhold til sidste år

Omsætningen i bygge- og anlægsbrancherne udgjorde i fjerde kvartal 2018 i alt 76,7 mia. kr., hvilket er en stigning på 9,2 pct. i forhold til fjerde kvartal 2017. Fordelt på arbejdets art genererede nybyggeri og tilbygning den største omsætning på 33,9 mia. kr., hvilket er 13,4 pct. mere end fjerde kvartal 2017. Reparation og vedligeholdelse genererede en omsætning på 26,0 mia. kr., mens anlægsvirksomhed genererede en omsætning på 13,5 mia. kr.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

faktiske tal, 1.000 personer

1. kvt. 2018

24,4

17,5

29,1

17,3

36,0

13,5

11,1

19,1

167,9

2. kvt. 2018

24,8

17,8

29,3

17,6

36,3

13,9

11,2

19,7

170,7

3. kvt. 2018

25,2

18,1

29,1

18,4

38,0

14,6

11,8

20,4

175,7

4. kvt. 2018

25,3

18,6

29,4

17,9

37,8

14,7

11,9

20,5

176,2

1. kvt. 2019

25,2

17,3

29,6

17,6

37,2

14,0

11,3

19,8

172,1

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

1. kvt. 2019

3,2

-1,1

1,9

2,1

3,4

4,4

2,3

3,4

2,5

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

1. kvt. 2018

24,8

18,5

29,1

17,5

36,6

14,1

11,6

19,8

172,1

2. kvt. 2018

24,8

17,8

29,4

17,7

36,8

14,2

11,4

19,7

171,8

3. kvt. 2018

24,9

17,7

29,0

18,3

37,3

14,1

11,5

20,1

173,1

4. kvt. 2018

25,2

18,0

29,4

17,9

37,3

14,3

11,6

20,1

173,8

1. kvt. 2018

25,5

18,3

29,6

17,7

37,8

14,9

11,9

20,5

176,2

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

1. kvt. 2019

1,2

1,5

1,0

-1,1

1,3

4,3

3,0

1,8

1,4

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt efter arbejdets art

 

Nybyggeri
 

Reparation
 

Anlægs-
virksomhed

Andet
arbejde

Kontor-
arbejde

Ikke på
arbejde1

I alt
 

 

faktiske tal, 1.000 personer

1. kvt. 2018

43,6

60,2

22,8

7,2

24,9

9,2

167,9

2. kvt. 2018

45,3

61,6

23,7

7,8

25,2

7,2

170,7

3. kvt. 2018

47,4

61,5

23,9

7,0

25,6

10,2

175,7

4. kvt. 2018

47,2

63,4

24,1

7,6

26,4

7,6

176,2

1. kvt. 2019

45,7

61,3

21,6

7,2

26,4

10,0

172,1

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

1. kvt. 2019

4,7

1,8

-5,4

-0,8

6,3

9,0

2,5

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

1. kvt. 2019

2,5

2,2

-1,3

-2,0

1,6

-0,1

1,4

1 Dårligt vejr, ferie, sygdom, strejke, undervisning o.l.

Omsætning inden for bygge og anlæg fordelt efter arbejdets art

 

Nybyggeri
 

Reparation
 

Anlægs-
virksomhed

Andet
arbejde

I alt
 

 

omsætning, mia. kr.

4. kvt. 2017

29,9

23,9

12,9

3,5

70,3

1. kvt. 2018

25,9

19,0

9,4

2,9

57,2

2. kvt. 2018

31,0

22,8

12,6

3,5

69,9

3. kvt. 2018

30,2

23,5

13,3

3,3

70,3

4. kvt. 2018

33,9

26,0

13,5

3,3

76,7

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

4. kvt. 2018

13,4

8,8

4,2

-5,0

9,2

Nyt fra Danmarks Statistik

17. april 2019 - Nr. 149

Hent som PDF
Næste udgivelse: 31. juli 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation