Gå til sidens indhold

Fortsat flere offentligt beskæftigede

Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service (kvt.) 3. kvt. 2018

Omregnet til fuld tid steg beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service med 600 fra andet til tredje kvartal 2018, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct. Den offentlige beskæftigelse har været stigende siden andet kvartal 2017, men er fortsat på et væsentligt lavere niveau end i andet kvartal 2010, hvor den offentlige beskæftigelse toppede. Alle tallene er beregnet på grundlag af betalte timer omregnet til fuld tid og korrigeret for sæsonudsving.

Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service, sæsonkorrigeret

Fortsat stigning i både kommuner og stat

I tredje kvartal 2018 steg beskæftigelsen i både staten og kommunerne i forhold til kvartalet før. I denne periode blev der 400 flere beskæftigede i kommunerne og 300 flere i staten. Den kommunale beskæftigelse har været stigende siden andet kvartal 2017, mens den statslige beskæftigelse har været stigende siden tredje kvartal 2017. Omvendt faldt beskæftigelsen i regionerne med 100 fra andet til tredje kvartal 2018.

Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, sektorfordeling, sæsonkorrigeret. 2018

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

716931

717502

 

0,2

0,1

Stat

174774

175055

 

0,5

0,2

Regioner

121624

121487

 

0,0

-0,1

Kommuner

418410

418852

 

0,2

0,1

Sociale kasser og fonde

2122

2109

 

0,1

-0,6

Beskæftigelsen stiger på det største, men falder på øvrige velfærdsområder

De tre største velfærdsområder er social beskyttelse, sundhedsvæsen og undervisning. Disse områder udgør tilsammen mere end tre fjerdedele af den samlede offentlige beskæftigelse. Fra andet til tredje kvartal 2018 steg beskæftigelsen inden for social beskyttelse med 800. Social beskyttelse omfatter blandt andet personale, som beskæftiger sig med ældre- og handicapområdet, børnepasning og arbejdsløshed. Til gengæld faldt beskæftigelsen i samme periode på både sundheds- og undervisningsområdet. Inden for sundhed faldt beskæftigelsen med 400 og inden for undervisning var faldet på 200.

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Mindre revision af datagrundlaget

I forbindelse med denne udgivelse er der foretaget mindre revisioner af statistikkens primære datagrundlag, statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere, tilbage til dennes begyndelse i 2008. Dette har kun medført små ændringer i den offentlige beskæftigelsesstatistik.

Ændrede kommunale kontonumre i 2018

Fra og med 2018 er den kommunale kontoplan ændret, således at kommunerne på social- og beskæftigelsesområdet nu skal sondre mellem ældre og voksne med særlige behov. Denne sondring har man ikke haft i den tidligere kontoplan. Voksne med særlige behov omfatter blandt andet personer med handicap. I denne offentliggørelse er opdelingen på formål som udgangspunkt dannet på baggrund af de tidligere indberettede kontonumre for at mindske eventuelle databrud. Der er dog stadigvæk lidt større usikkerhed end normalt på opgørelsen af især de to største velfærdsområder social beskyttelse og sundhedsvæsen.

Beskæftigede lønmodtagere omregnet til fuld tid, opdeling på formål, sæsonkorrigeret. 2018

 

2. kvt.

3. kvt.

 

2. kvt.

3. kvt.

 

antal

 

udvikling i pct. i forhold til
kvartalet før

Offentlig forvaltning og service

716931

717502

 

0,2

0,1

Generelle offentlige tjenester

59912

60091

 

1,0

0,3

Forsvar

23395

23331

 

-0,3

-0,3

Offentlig orden og sikkerhed

25013

25200

 

1,7

0,7

Økonomiske anliggender

23414

23388

 

0,4

-0,1

Miljøbeskyttelse

3928

3873

 

-0,3

-1,4

Boliger og offentlige faciliteter

2305

2469

 

1,6

7,1

Sundhedsvæsen

184163

183745

 

-0,1

-0,2

Fritid, kultur og religion

25610

25673

 

0,1

0,2

Undervisning

137859

137618

 

0,0

-0,2

Social beskyttelse

231327

232107

 

0,3

0,3

Uoplyst

5

7

 

..

..

Nyt fra Danmarks Statistik

13. december 2018 - Nr. 476

Hent som PDF
Næste udgivelse: 13. marts 2019

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antal beskæftigede lønmodtagere i offentlig forvaltning og service målt i betalte timer omregnet til fuld tid. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberet¬ninger til SKATs eIndkomst. Oplysningerne kombineres til statistikken med indberetninger af bl.a. kontonumre fra de offentlige lønsystemer med henblik på opgørelsen på formål. Statistikken opgøres udover på formål (COFOG) også på delsektorer.
Statistikken beskæftigelse for lønmodtagere, som offentliggøres samtidig, er ligeledes baseret på eIndkomst. Derfor er de to statistikker ens med hensyn til opgørelser af antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere både for hele sektoren offentlig forvaltning og service og dens delsektorer.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Tabeller fra Statistikbanken

Oversigt i Statistikbanken

Vis flere » « Minimer

Anden information

Seneste nyt om Beskæftigede