Gå til sidens indhold

Det offentlige forbrug er højere end for et år siden

Offentligt kvartalsregnskab 1. kvt. 2017

Det offentlige forbrug er 129,6 mia. kr. i første kvartal 2017 i løbende priser, hvilket er 2,6 mia. kr. højere end i første kvartal 2016. Det offentlige forbrug består af de udgifter til serviceydelser, som det offentlige enten helt eller delvist gratis stiller til rådighed for husholdningerne og virksomhederne. Det kan fx være via daginstitutioner, sygehuse eller retsvæsen.

Offentligt forbrug*

Faldende udgifter til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp

Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp faldt med 0,8 mia. kr. i forhold til første kvartal 2016 og udgør 8,9 mia. kr. i første kvartal 2017. Omvendt steg udgifterne til generelle pensioner (folkepensioner, førtidspensioner mv.) i første kvartal 2017 med 1,3 mia. kr. i forhold til første kvartal 2016, så de udgør 46,3 mia. kr. I alt steg udgifterne til overførsler med 1,1 mia. kr. sammenlignet med første kvartal 2016, så de i første kvartal 2017 udgør 93,8 mia. kr.

Arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp*

Underskuddet på den offentlige saldo

Der er et underskud på de offentlige finanser på 9,8 mia. kr. i første kvartal 2017. Sammenlignet med samme kvartal i 2016 er den offentlige saldo forbedret med 1,4 mia. kr. Den offentlige saldo er et udtryk for forskellen mellem de offentlige indtægter og udgifter. Indtægterne kommer primært fra skatter og afgifter, mens de største udgiftsposter er indkomstoverførsler til husholdningerne, aflønning af ansatte samt køb af varer og tjenester til løbende forbrug.

Den offentlige nettogæld

Den offentlige nettogæld udgør 94,6 mia. kr. i første kvartal 2017 svarende til 4,4 pct. af BNP. Den offentlige nettogæld steg med 1,1 mia. kr. fra fjerde kvartal 2016 til første kvartal 2017. Den offentlige nettogæld opgøres ved at trække de finansielle passiver fra de finansielle aktiver opgjort i markedsværdi.

ØMU-gælden

ØMU-gælden faldt med 12,1 mia. kr. i første kvartal, så den udgør 36,0 pct. af BNP. ØMU-gælden er en bruttogældsopgørelse, der primært omfatter de finansielle passiver i nominel værdi. Se nærmere forklaring om ØMU-gældsbegrebet og dets anvendelse i ØMU-gæld og ØMU-saldo 2016 (april-version).

Nøgletal*

 

2016

2017

 

2016

2017

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

1. kvt.

2. kvt.

3. kvt.

4. kvt.

1. kvt.

 

mia. kr.

 

pct. af BNP

Offentlig saldo

-11,2

1,8

-7,8

4,3

-9,8

 

-2,3

0,4

-1,5

0,8

-1,9

Udgifter

276,5

278,0

275,3

275,8

273,5

 

55,9

53,5

53,5

51,8

52,9

Indtægter

265,3

279,8

267,5

280,1

263,7

 

53,6

53,9

52,0

52,6

51,0

Offentlig nettogæld

144,7

130,9

130,5

93,5

94,6

 

7,0

6,4

6,3

4,5

4,4

Offentlige passiver

1116,3

1111,3

1100,5

1090,5

1087,4

 

54,2

53,9

53,4

52,9

51,1

Offentlige aktiver

971,6

980,4

970,1

996,9

992,8

 

47,1

47,6

47,1

48,4

46,6

ØMU-gæld

797,4

807,2

794,0

778,5

766,4

 

38,7

39,2

38,5

37,8

36,0

Anm.: BNP er fra www.statistikbanken.dk/NKN1, www.statistikbanken.dk/NAN1 15. juni 2017 samt Økonomisk Redegørelse - maj 2017.
*Foreløbige tal.

Første offentliggørelse af første kvartal 2017

Dette er den første offentliggørelse af offentlige finanser for første kvartal 2017. Derudover er alle kvartaler i 2016 revideret i henhold til årsversionen af de offentlige finanser, der blev offentliggjort den 2. juni 2017. Som følge af opjusteringen af afskrivningerne på skatterestancerne, se artiklen i Bag tallene, Faldende værdi af restancerne til skat øger det offentlige underskud, er alle kvartaler i perioden 2013-2015 desuden ekstraordinært reviderede.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. juni 2017 - Nr. 263

Hent som PDF
Næste udgivelse: 21. september 2017

Kontakt

Statistik­dokumentation