Gå til sidens indhold

Byggebeskæftigelsen på højeste niveau i otte år

Beskæftigede ved bygge og anlæg 3. kvt. 2017

Byggebeskæftigelsen var i tredje kvartal 2017 uændret på 165.900 personer ligesom i andet kvartal 2017, når der tages højde for normale sæsonudsving. I faktiske tal var byggebeskæftigelsen på 169.300 personer i tredje kvartal 2017, hvilket svarer til en stigning på 3,1 pct. i forhold til samme kvartal 2016. Det er det højeste niveau siden 2009. 30 pct. af virksomhederne oplever mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning i tredje kvartal 2017. Det er ti procentpoint flere end i andet kvartal.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeret

Mange var på ferie

Der var en stor stigning i den sæsonkorrigerede beskæftigelse inden for kategorien ikke på arbejde (dårligt vejr, ferie, sygdom, strejke, undervisning o.l.) med 10,8 pct. Dette kan skyldes, at mange var på ferie på tællingsdagen (9. august). Nogle år har tællingsdagen ligget en uge senere, og der kan være ændringer i feriemønstrene. Derudover var nybyggeri den eneste aktivitet med en stigning (1,0 pct.) i forhold til andet kvartal 2017.

Største stigning i beskæftigelsen var hos anlægsentreprenører

I de enkelte branchegrupper steg den sæsonkorrigerede beskæftigelse mest hos anlægsentreprenører med 3,9 pct. fra andet til tredje kvartal 2017 efterfulgt af maler- og glarmestre med 1,3 pct. Vvs-installatører var med et minus på 3,4 pct. den branchegruppe med det største fald i beskæftigelsen.

Byggeri og anlæg mangler arbejdskraft i højsæsonen

Det fremgår af tal fra Konjunkturbarometer for erhvervene, at virksomhederne inden for bygge og anlæg oplever, at mangel på arbejdskraft er en produktionsbegrænsning (se Nyt fra Danmarks Statistik 2017:308). I tredje kvartal 2017, der ligger i byggeriets højsæson, var det således 30 pct. af virksomhederne vægtet efter beskæftigelse, der oplevede mangel på arbejdskraft. Dette er en stigning på 10 procentpoint i forhold til andet kvartal og 9 procentpoint i forhold til samme kvartal sidste år. Den største mangel på arbejdskraft oplevede vvs-installatører med 42 pct. i tredje kvartal. Det er også i denne branchegruppe, at der har været den største stigning med 20 procentpoint i forhold til andet kvartal 2017.

Mangel på arbejdskraft som produktionsbegrænsning fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

pct. virksomheder

3. kvt. 2016

18

24

23

23

17

21

22

28

21

2. kvt. 2017

15

27

24

22

17

18

17

22

20

3. kvt. 2017

28

34

28

42

25

28

33

35

30

 

ændring i procentpoint i forhold til foregående kvartal

3. kvt. 2017

13

7

4

20

7

10

16

14

10

 

ændring i procentpoint i forhold til samme kvartal sidste år

3. kvt. 2017

10

10

5

19

8

7

11

7

9

Kilde: www.statistikbanken.dk/kbyg33. Kvartalstal er gennemsnit af tal for månederne.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt efter arbejdets art

 

Nybyggeri
 

Reparation
 

Anlægs-
virksomhed

Andet
arbejde

Kontor-
arbejde

Ikke på
arbejde1

I alt
 

 

faktiske tal, 1.000 personer

3. kvt. 2016

38,3

59,4

20,8

7,2

24,8

13,6

164,2

2. kvt. 2017

42,8

60,2

21,4

8,0

26,1

6,9

165,5

3. kvt. 2017

42,0

59,3

21,3

6,9

25,9

13,9

169,3

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

3. kvt. 2017

9,6

-0,2

2,1

-4,2

4,4

2,5

3,1

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

3. kvt. 2017

1,0

-0,7

-0,2

-8,5

-1,3

10,8

0,0

1 Dårligt vejr, ferie, sygdom, strejke, undervisning o.l.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

faktiske tal, 1.000 personer

3. kvt. 2016

24,0

17,9

27,9

16,6

34,8

13,9

11,4

17,7

164,2

2. kvt. 2017

24,5

18,4

27,6

17,6

34,8

13,6

10,8

18,3

165,5

3. kvt. 2017

24,9

19,3

28,1

17,2

35,6

14,4

11,2

18,6

169,3

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

3. kvt. 2017

3,7

8,0

0,8

3,4

2,4

3,9

-1,9

4,8

3,1

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

3. kvt. 2016

23,6

17,5

27,7

16,6

34,2

13,3

11,0

17,5

161,4

4. kvt. 2016

23,7

18,0

27,2

17,1

34,5

13,5

10,9

17,8

162,7

1. kvt. 2017

24,6

18,3

27,4

17,1

34,7

13,7

11,2

18,0

165,0

2. kvt. 2017

24,6

18,2

27,7

17,5

35,2

13,6

10,9

18,3

165,9

3. kvt. 2017

24,4

18,9

27,9

16,9

35,0

13,8

10,6

18,4

165,9

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

3. kvt. 2017

-0,8

3,9

0,6

-3,4

-0,5

1,3

-2,4

0,6

0,0

Nyt fra Danmarks Statistik

13. oktober 2017 - Nr. 402

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. januar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation