Gå til sidens indhold

Rekordhøj produktion af økologisk mælk

Animalsk produktion (kvt.) 1. kvt. 2018

Ændret 20. juni 2018 kl. 11:55

Der er konstateret fejl i tallene for fjerkræ i 1. kvt. 2017. Antallet er ændret fra 37 mio. stk. til 26. mio. stk. Alle ændrede tal er markeret med rødt.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Den økologiske mælkeproduktion satte med 163,7 mio. kg mælk i første kvartal 2018 rekord. Også andelen af mælk, der var økologisk, satte rekord i første kvartal 2018. Den økologiske mælk udgjorde 12,0 pct. af den indvejede mælk på mejerierne. I første kvartal 2017 var den økologiske andel til sammenligning 9,9 pct. Mængden af økologisk mælk er steget kraftigt, da flere mælkeproducenter har omlagt til økologi. Den samlede mælkeproduktion i første kvartal 2018 var 1.379 mio. kg mælk, hvilket er en stigning på 21 mio. kg mælk i forhold til 1. kvartal 2017.

Økologisk produktion af mælk

Trefjerdedele af mælken bliver til smør og ost

Der var i alt 570.000 malkekøer i 2017 (se www.statistikbanken.dk/Ani7) fordelt på 3.000 bedrifter. En malkeko giver i gennemsnit 10.000 kg mælk om året. Mælken sælger landmanden til mejerierne, og i 2017 fik han i gennemsnit 2,95 kr. pr. kg mælk. På mejerierne anvendes langt den største del af mælken til produktion af ost og smør (78 pct.) og kun en meget lille del til drikkemælk (5 pct.). I 2017 blev der produceret 449,9 mio. kg ost, hvoraf de 6,4 mio. kg var økologisk. Mens der var en produktion af 57,0 mio. kg smør, hvoraf de 8,1 mio. kg var økologisk. Økologisk mælk, ost, æg udgør den største varegruppe, se Detailomsætningen af økologiske varer 2017.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2017

2018

Ændring
1. kvt. 2017

 

 

1. kvt.

Januar

Februar

Marts

1. kvt.

- 1. kvt. 2018

 

promille

indeks 2010 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

101,6

105,8

96,0

103,5

101,7

0,1

Kvæg

46

98,6

107,8

89,7

100,0

99,2

0,6

Svin

308

99,3

105,5

96,1

102,7

101,4

2,2

Fjerkræ

26

100,6

98,9

-1,7

Mælk2

195

101,5

105,9

97,5

105,8

103,0

1,6

Æg

10

107,0

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.

Animalsk produktion uændret

Mængdeindekset for den animalske produktion steg med 0,1 pct. i første kvartal 2018 i forhold til samme kvartal i 2017. Det skyldes, at produktionen af kvæg, svin og mælk steg.

Animalsk produktion

 

2017

2018

 

Ændring
1. kvt. 2017

 

1. kvt.

Januar

Februar

Marts

1. kvt.

 

- 1. kvt. 2018

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

123,5

45,0

38,0

41,5

124,5

 

0,8

Slagtninger1

115,0

42,2

35,4

38,6

116,1

 

1,0

Eksport af levende kvæg til slagtning

8,5

2,8

2,6

3,0

8,4

 

-0,9

Heraf kalve

8,1

2,7

2,3

2,9

8,0

 

-1,7

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

33,4

12,1

10,1

11,1

32,6

 

-2,4

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7911,6

2753,9

2548,2

2812,9

8115,0

 

2,6

Slagtninger1

4518,2

1578,6

1433,5

1511,1

4523,2

 

0,1

Eksport af levende svin

3393,4

1175,3

1114,7

1301,8

3591,8

 

5,8

Heraf smågrise

3339,3

1157,1

1096,7

1274,9

3528,6

 

5,7

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

481,9

170,8

154,2

167,0

492,1

 

2,1

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25961,2

25420,0

 

-2,1

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1358,3

472,2

435,2

471,9

1379,2

 

1,5

Heraf økologisk

132,7

55,3

53,5

55,0

163,7

 

23,4

1 Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.

Nyt fra Danmarks Statistik

12. juni 2018 - Nr. 229

Hent som PDF
Næste udgivelse: 12. september 2018

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation