Gå til sidens indhold

Historisk tilbagegang for buræg

Animalsk produktion (kvt.) 3. kvt. 2017

På bare et år er produktionen af buræg faldet 30 pct., så den nu udgør en mindre andel end både skrabeæg og økologiske æg. For et halvt år siden udgjorde buræg den største andel. Ændringen skyldes især, at flere detailkæder ikke ønsker buræg på hylderne, og en del burægproducenterne derfor har omlagt deres produktion. Produktionen af de forskellige typer af æg var hhv. 35 pct. for skrabeæg, 29 pct. for økologiske æg, 26 pct. for buræg og 10 pct. for æg fra fritgående høns i tredje kvartal 2017.

Indvejede æg på pakkerierne

Animalsk produktion faldt

Mængdeindekset for den animalske produktion faldt med 1,1 pct. i tredje kvartal 2017 i forhold til samme kvartal i 2016. Det skyldes udelukkende, at produktionen af svin faldt, mens der var en stigning for de andre animalske salgsprodukter.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2010

2016

2017

Ændring
3. kvt. 2016

 

 

3. kvt.

Juli

August

September

3. kvt.

- 3. kvt. 2017

 

promille

indeks 2010 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

634

107,4

100,7

101,7

113,7

106,2

-1,1

Kvæg

42

102,8

89,4

113,1

111,2

104,5

1,7

Svin

340

104,5

91,5

93,5

115,7

100,2

-4,1

Fjerkræ

25

113,7

114,2

0,5

Mælk2

213

112,0

119,0

113,4

110,9

114,4

2,2

Æg

11

114,8

121,3

5,6

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.

Animalsk produktion

 

2016

2017

 

Ændring
3. kvt. 2016

 

3. kvt.

Juli

August

September

3. kvt.

 

- 3. kvt. 2017

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

134,7

32,6

47,5

44,5

124,6

 

-7,5

Slagtninger1

124,2

30,2

44,0

41,8

115,9

 

-6,7

Eksport af levende kvæg til slagtning

10,5

2,4

3,5

2,8

8,7

 

-17,0

Heraf kalve

9,0

2,2

3,4

2,5

8,1

 

-9,8

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

34,9

8,6

12,4

11,9

32,9

 

-5,6

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7965,4

2527,5

2406,4

2783,9

7717,9

 

-3,1

Slagtninger1

4722,9

1369,3

1197,4

1752,3

4319,0

 

-8,6

Eksport af levende svin

3242,5

1158,3

1209,0

1031,6

3398,8

 

4,8

Heraf smågrise

3182,7

1137,7

1189,4

1010,5

3337,6

 

4,9

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

494,4

144,1

140,6

182,4

467,1

 

-5,5

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

26100,5

25806,3

 

-1,1

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1372,0

485,8

463,0

452,9

1401,6

 

2,2

Heraf økologisk

128,4

45,1

43,5

42,8

131,4

 

2,3

Æg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

18,1

19,1

 

5,6

Buræg

6,4

4,5

 

-29,8

Æg fra fritgående høns

1,0

1,7

 

72,8

Skrabeæg

4,5

6,0

 

31,3

Økologiske æg

4,2

5,0

 

18,6

1 Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt.

Nyt fra Danmarks Statistik

29. november 2017 - Nr. 461

Hent som PDF
Næste udgivelse: 7. marts 2018

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug