Gå til sidens indhold

Ægtepar uden fælles børn bliver oftere skilt

Vielser og skilsmisser 2016

2,3 pct. af ægtepar uden fælles børn blev skilt i 2016, mens kun 1,6 pct. af ægtepar med fælles børn blev skilt. Ser vi på skilsmissehyppigheden for de to partyper efter ægteskabets varighed, er den størst blandt par uden fælles børn i de første ti år, mens den herefter er størst blandt par med fælles børn. Syv ud af ti skilsmisser blandt par uden fælles børn sker inden for de første ti år, mens det kun gælder fire ud af ti skilsmisser blandt par med fælles børn. I alt blev 17.222 ægtepar skilt i 2016. Syv ud af ti af disse par havde fælles børn.

Andel skilsmisser blandt ægtepar med og uden fælles børn efter ægteskabets varighed. 2016

Flest skilsmisser når yngste barn er fem år

Der er størst skilsmissehyppighed blandt ægtepar med fælles børn, når det yngste barn er fem år. Halvdelen af skilsmisserne blandt par med børn sker inden yngste barn er fyldt ti år. Fra yngste barn er 5-6 år, er der et jævnt fald i skilsmissehyppigheden i takt med, at børnene bliver ældre, og der er ikke noget tydeligt tegn på, at der er større skilsmissehyppighed i forbindelse med, at børnene flytter hjemmefra.

Andel skilsmisser blandt ægtepar med børn efter yngste fælles barns alder. 2016

Flere skilsmisser, når den ene har været fraskilt før

Der er flere skilsmisser blandt ægtepar, hvor den ene er tidligere fraskilt end i andre ægtepar. Blandt ægtepar, hvor ingen af parterne tidligere havde været igennem en skilsmisse, blev 1,5 pct. skilt i 2016. Det gjaldt 2,6 pct. blandt dem, hvor kun en af parterne var tidligere fraskilt, mens det gjaldt 1,9 pct. af de par, hvor begge var tidligere fraskilte. Skilsmisser blandt par, hvor begge var tidligere fraskilte, udgør kun 9 pct. af samtlige skilsmisser i 2016, mens par hvor ingen af parterne tidligere har været i en skilsmisse, udgør godt to tredjedele af skilsmisserne.

Andel skilte efter parternes tidligere civilstand og ægteskabets varighed. 2016

Flere vielser i 2016

30.767 par blev viet i 2016, hvilket er en stigning på 7 pct. i forhold til året før. Stigningen i antallet af vielser afspejler en stigning i andelen af viede blandt ikke-gifte i alle aldersgrupper fra 30 år og opefter. Der har ikke været nogen ændring i andelen af vielser blandt de unge under 30 år. 160 af vielserne var mellem to mænd, mens 218 af vielserne var mellem to kvinder.

Lidt flere kirkelige vielser

I 2016 blev 34 pct. af vielserne foretaget i en kirke, hvilket er 1 pct. flere end året før. Blandt viede par med to af samme køn er andelen af kirkelige vielser lavere end for par med to af forskelligt køn. I 2016 udgjorde de hhv. 24 pct. og 30 pct. af vielserne blandt par med to mænd og par med to kvinder. Andelen af kirkelige vielser blandt par med to af samme køn er steget siden 2012, hvor det første gang var muligt for par af samme køn at blive viet.

Nyt fra Danmarks Statistik

20. februar 2017 - Nr. 66

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. februar 2018

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om vielser og skilsmisser baseres på oplysninger i det Centrale Personregister (CPR), der indeholder oplysninger om civilstandsændringer, som folkeregistrene har indberettet til CPR. Statistikken over vielser og skilsmisser omfatter kun de par, hvoraf mindst én af parterne har bopæl i Danmark. I vielser hvor den ene part er uoplyst, fordi vedkommende ikke har haft bopæl i Danmark, er det ikke muligt at afgøre personens køn. I disse tilfælde vil vielsen blive opgjort som en vielse med par af forskelligt køn, og antallet af vielser med par af samme køn kan derfor være undervurderet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation