Gå til sidens indhold

Hvert tredje par gift i 1965 kunne fejre guldbryllup

Vielser og skilsmisser 2015

Hvert tredje ægtepar fra 1965 kunne fejre guldbryllup i 2015. Sandsynligheden for at være gift i 50 år afhænger både af skilsmissetendenser og dødelighed blandt ægteparrene. Blandt ægteparrene fra 1965 var 35 pct. blevet skilt, og 31 pct. af parrene var opløst på grund af den ene parts død. I alt blev 41.693 par viet i 1965. På trods af stigningen i skilsmisser for ægteskabsgenerationerne efter 1950 var der en større andel af ægteparrene fra 1965 end blandt de tidligere generationer, som kunne fejre deres guldbryllup. Det skyldes en kombination af den stigende middellevetid, og at de viede i midten af 1960'erne gennemsnitligt var yngre end vielsesgenerationerne både før og efter. Kun hvert femte par fra 1950 opnåede at kunne fejre guldbryllup.

Ægteskaber opløst ved skilsmisse pr. 10.000 efter vielsesår

Færre ægtepar fra 2005 bliver skilt

Færre af ægteparrene fra 2005 er blevet skilt end de par, der blev gift i 1980, 1990 og 2000. Efter ti års ægteskab var 21 pct. af parrene fra 2005 blevet skilt, mens det gjaldt for mellem 23 og 25 pct. af parrene fra 1980, 1990 og 2000. Mens skilsmissehyppigheden har været relativt uændret for ægteskaber indgået i 1980 og frem til årtusindskiftet, har der været et fald for dem, der blev viet i 2005, når man udelukkende ser på skilsmisser i ægteskabets første ti år.

Markant fald i skilsmisser

I 2015 blev 16.343 par skilt. Det er et fald på 16 pct. i forhold til 2014, men det er 4 pct. flere end det gennemsnitlige antal skilsmisser de seneste ti år. Opgjort i forhold til, hvor mange ægtepar der er, har der også været et fald i andelen af skilsmisser det seneste år. Faldet er tydeligst blandt de 30-39-årige. I 2014 blev 33 ud af 1.000 gifte personer skilt, og i 2015 var andelen faldet til 27 i denne aldersgruppe. Faldet skal ses i sammenhæng med, at niveauet af skilsmisser i de to foregående år var højt, sandsynligvis pga. ændret lovgivning. Lovændringen gjorde det muligt at blive skilt både lettere og hurtigere.

Skilte pr. 1.000 gifte

Flere vielser

I 2015 blev 28.853 par viet. Det er en stigning på 2 pct. i forhold til året før, men det er 8 pct. færre end det gennemsnitlige antal vielser de seneste ti år. 163 af vielserne var mellem to mænd, og 208 af vielserne var mellem to kvinder.

Flest bliver gift som 30-34-årige

Der var flest vielser blandt de 30-34-årige i 2015, hvor 62 ud af 1.000 ikke-gifte personer blev viet. Andelen var 47 ud af 1.000 ikke-gifte personer blandt de 25-29-årige og 46 blandt de 35-39-årige. Der er meget få under 20 år som bliver gift. Andelen der bliver gift er stort set stagneret for alle aldersgrupper siden 2013.

Vielser pr. 1.000 ikke-gifte

Nyt fra Danmarks Statistik

18. marts 2016 - Nr. 132

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. februar 2017

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken om vielser og skilsmisser baseres på oplysninger i det Centrale Personregister (CPR), der indeholder oplysninger om civilstandsændringer, som folkeregistrene har indberettet til CPR. Statistikken over vielser og skilsmisser omfatter kun de par, hvoraf mindst én af parterne har bopæl i Danmark. I vielser hvor den ene part er uoplyst, fordi vedkommende ikke har haft bopæl i Danmark, er det ikke muligt at afgøre personens køn. I disse tilfælde vil vielsen blive opgjort som en vielse med par af forskelligt køn, og antallet af vielser med par af samme køn kan derfor være undervurderet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation