Gå til sidens indhold

Antal enlige voksne har rundet 1,6 mio. personer

Husstande og familier 1. januar 2016

Antallet af enlige voksne har rundet 1,6 mio. personer, hvilket svarer til 37 pct. af samtlige voksne og 54 pct. af samtlige familier. Både i antal og pct. er det det højeste tal siden statistikken startede for 30 år siden, hvor 32 pct. af samtlige voksne og 48 pct. af samtlige familier var enlige. Kvinderne har igennem alle årene været i overtal blandt enlige. I 1986 udgjorde de 57 pct. og i 2016 udgør de 53 pct.

Enlige mænd og kvinder

Gennemsnitsalderen højest for kvinder

Aldersfordelingen blandt de enlige er meget forskellig for mænd og kvinder. I aldrene fra 22 til 57 år er der flest mænd, og fra 58-års alderen og opefter er der flest kvinder. Gennemsnitsalderen for de enlige er 46 år for mænd og 54 år for kvinder. At kvindernes gennemsnitsalder er højere er et resultat af, at kvinder ofte danner par med mænd, der er ældre end dem selv, og at kvinder generelt lever længere end mænd.

Enlige mænd og kvinder efter alder. 1. januar 2016

Størst andel enlige 30-49-årige i Københavns Kommune

Ser vi kun på de 30-49-årige blandt enlige, og hvor de bor henne, så er der betydelige forskelle kommunerne imellem. Størst andel har Københavns Kommune, hvor 43 pct. af de 30-49-årige er enlige. Herefter følger Frederiksberg, Lolland, Odense og Glostrup kommuner på de næste pladser.

Mindst andel enlige 30-49-årige i Allerød Kommune

Allerød Kommune har landets mindste andel enlige blandt de 30-49-årige, nemlig 18 pct. På de efterfølgende pladser kommer Egedal, Dragør, Favrskov, Skanderborg og Rebild kommuner, der alle har en andel under 20 pct.

30-49-årige enlige voksne. 1. januar 2016

Nyt fra Danmarks Statistik

18. februar 2016 - Nr. 75

Hent som PDF
Næste udgivelse: 17. februar 2017

Kontakt

Kilder og metode

Husstands- og familiestatistikkens grundlag er materiale fra det Centrale Personregister om alle personer, der 1. januar er tilmeldt registret med adresse i Danmark. I denne opgørelse er udeladt husstande med en ikke-fysisk adresse. For de fleste personer over 60 år har vi ikke oplysninger om deres forældre, dvs. at vi ikke kan afgøre, om de bor med dem.
Familier i befolkningsstatistikken er tilmeldt samme folkeregisteradresse og defineres ud fra de voksne på adressen. Ikke-hjemmeboende børn tæller dog også som deres egen familie. Er der kun en voksen på adressen udgør han/hun sin egen familie. Er der to voksne, der er gift/registreret partner eller har fælles barn er man en parfamilie. Hvis der kun er en mand og en kvinde på adressen, og der er mindre end 15 års aldersforskel og de ikke er søskende bliver de i statistikken til et samboende par. Er der mere end to voksne på adressen, er der pr. definition mindst to familier i husstanden. I husstande med mere end to voksne, dannes kun samboende par, hvis de øvrige voksne i husstanden indgår i gifte par, registrerede par eller par med fælles barn.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation