Gå til sidens indhold

Færre slagtninger af kvæg

Animalsk produktion (kvt.) 1. kvt. 2016

Der blev slagtet 2,4 pct. færre kvæg i første kvartal end det samme kvartal sidste år. Det skyldtes udelukkende et fald i slagtningerne af handyr, da slagtningerne af kvier og køer steg. Faldet i slagtningerne af tyre og stude skyldtes primært en eksport af tyrekalve til opfedning i ulandet. I alt blev der slagtet 114.000 kvæg i Danmark, hvor tyre og stude udgjorde 44 pct., køer 43 pct. og kvier 12 pct. Den samlede produktion af okse- og kalvekød i Danmark faldt 4,2 pct. i første kvartal i forhold til samme kvartal sidste år.

Slagtninger af kvæg

Stigning i den samlede animalske produktion

Mængdeindekset for den animalske produktion steg med 1,0 pct. i første kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Det skyldes, at produktionen af mælk steg med 8,7 pct. Produktionen af animalske produkter lå på et højere niveau end i 2010, som er basisår i indekset. Dette gælder næsten alle salgsprodukterne. Kun kvæg lå under og faldt 6,4 pct.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 


Vægte

2015

2016

Ændring
1. kvt. 2015

 

2010

1. kvt.

Januar

Februar

Marts

1. kvt.

- 1. kvt. 2016

 

promille

2010 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

634

104,9

106,2

100,5

111,4

105,9

1,0

Kvæg

42

99,7

90,1

94,1

96,4

93,6

-6,2

Svin

340

106,8

104,3

97,4

111,0

104,2

-2,4

Fjerkræ

25

103,8

Mælk2

213

102,8

112,9

107,3

115,1

111,8

8,7

Æg

11

108,0

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke. 2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.

Mælkeproduktionen stiger forsat

Den totale produktion af mælk er steget med 8,6 pct., mens den økologiske mælkeproduktion er steget med 14,4 pct. i første kvartal i forhold til samme kvartal sidste år. Den økologiske mælk udgør 9,2 pct. af den totale produktion. Den øgede mælkeproduktion skyldtes mælkekvotens ophør 1. april 2015 (læs mere i Nyt fra Danmarks Statistik 2015:623). Landmændene har bl.a. øget mælkeproduktionen ved at slagte færre køer i 2015 end året før.

Animalsk produktion

 

2015

2016

 

Ændring
1. kvt. 2015

 

1. kvt.

Januar

Februar

Marts

1. kvt.

 

- 1. kvt. 2016

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

128,5

39,9

40,4

42,9

123,2

 

-4,2

Slagtninger1

116,5

37,2

37,5

39,1

113,7

 

-2,4

Eksport af levende kvæg til slagtning

12,0

2,7

3,0

3,8

9,5

 

-21,2

Heraf kalve

8,2

2,7

2,5

3,2

8,3

 

1,6

 

mio. kg

 

 

Produktion af okse- og kalvekød

33,9

10,5

10,7

11,2

32,5

 

-4,2

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7923,0

2688,8

2450,8

2549,4

7689,0

 

-3,0

Slagtninger1

4917,5

1527,7

1473,5

1394,7

4396,0

 

-10,6

Eksport af levende svin

3005,5

1161,0

977,3

1154,6

3293,0

 

9,6

Heraf smågrise

2902,5

1140,7

951,9

1130,8

3223,4

 

11,1

 

mio. kg

 

 

Produktion af svinekød

516,4

165,2

154,4

176,7

496,3

 

-3,9

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25087

 

 

mio. kg

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1261,4

461,1

438,6

470,1

1369,8

 

8,6

Heraf økologisk

110,5

42,8

40,6

43,0

126,4

 

14,4

1 Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.

Nyt fra Danmarks Statistik

24. maj 2016 - Nr. 232

Hent som PDF
Næste udgivelse: 14. september 2016

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Landbrug, gartneri og skovbrug