Gå til sidens indhold

Befolkningens bevægelser 2004

Den indholdsmættede publikation kortlægger den danske befolkning og dens udvikling. Publikationen rummer tal og tekst om fødsler og dødsfald, vielser og skilsmisser, aborter og adoptioner. Om flytninger, asylansøgninger og opholdstilladelser. Og meget mere.
NB! 2005-udgaven har ændret titel til Befolkningens udvikling.
 
Befolkningens bevægelser 2004 har et temaafsnit om skilsmisser i børnefamilier. Heldigvis for børnene er ægtepar med børn mere stabile end ægtepar uden børn, viser analysen.

Risikoen for skilsmisse er størst i aldersgruppen 30-34 år for både mænd og kvinder uden børn. Mænd med børn har relativt størst risiko for skilsmisse i 20-24-årsalderen. For kvinder med børn er risikoen dog stort set lige stor fra 20- til 45-årsalderen.

Antallet af børn har også betydning for skilsmissemønsteret. Skilsmisser i familier med kun et barn sker tidligere end for par med flere børn.

I 2004 var der børn i mere end to tredjedele af de opløste familier, og i alt blev 17.500 børn berørt af skilsmisse. Analysen viser, at der i de fleste tilfælde reelt var tale om opløsning af familien et eller flere år før det officielle tidspunkt for skilsmissen, idet faren og moren ikke havde haft fælles adresse i den mellemliggende periode.

Læs i øvrigt mere om ægteskaber og deres varighed i temapublikationen Vielser og skilsmisser.

Befolkningens bevægelser er velegnet til undervisningsbrug og vil i mange sammenhænge være et uundværligt analyseredskab. De ti foregående år har publikationen haft disse temakapitler:

1994 Tilflyttede husstande
1995 Statistik på udlændingeområdet
1996 Opløsning af parforhold
1997 Indgåelse af parforhold
1998 Udviklingen i dødeligheden
1999 Fertilitetsudviklingen i 1900-tallet og regional fertilitet 1995-1999
2000 Befolkningsfremskrivninger
2001 Børn i befolkningen
2002 Kohortedødelighed
2003 Opholdsgrundlag