Gå til sidens indhold

Indeksberegninger i Danmarks Statistik

Formålet med denne publikation er at dokumentere opgørelsesmetoderne og datagrundlaget for de indeks, DanmarksStatistik offentliggør.
Indeks bruges til at beskrive udviklingen i en lang række samfundsøkonomiske størrelser som fx priser, produktion og udenrigshandel.

Derudover anvendes forskellige prisindeks til regulering af fx kontrakter og lovbestemte ydelser.

Opbygning af Indeksberegninger i Danmarks Statistik
Det indledende generelle kapitel om indeksberegninger beskriver de forskellige typer af indeks, måling af basiskomponenter og dannelsen af aggregerede og kædede indeks.

De efterfølgende kapitler gennemgår de enkelte indeks, som Danmarks Statistik opgør. Herunder beskrives indeksets egenskaber, sammenlignelighed over tid, og hvordan indekset er beregnet.

Omtalte indeks
Publikationen gennemgår følgende indeks:
 • Indeks for udenrigshandelen
 • Pris- og mængdeindeks for landbrug
 • Lønindeks for den private sektor
 • Lønindeks for den offentlige sektor
 • Nationalregnskabets mængdeindeks
 • Detailomsætningsindekset
 • Industriens ordre- og omsætningsindeks
 • Prisindeks for industriens omsætning af egne varer og tjenester
 • Produktionsindeks for industrien
 • Byggeomkostningsindeks for boliger
 • Omkostningsindeks for anlæg
 • Omkostningsindeks for dagrenovation og slamsugning
 • Købekraftpariteter
 • Huslejeudviklingen
 • Forbrugerprisindekset
 • Nettoprisindekset
 • Prisindeks for indenlandsk vareforsyning
 • Prisindeks for ejendomme
 • Aktieindekset KFX
 • Aktieindekset KAX
 • Aktieindekset SmallCap
 • Aktieindekset MidCap

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig