Gå til sidens indhold

Publika­tioner

Få overblik over vores publikationer i oversigten nedenfor. Nogle publikationer er enkeltstående, mens andre er udkommet i emneserier. Klik på en titel for at få adgang til hele serien. Vi arbejder på at digitalisere alle gamle publikationer. Informationsservice og Bibliotek kan hjælpe med at finde publikationer, der endnu ikke er digitale.

Vælg filtrering

Titel Udgivelsesdato Første udgivelsesår
Skatter og afgifter 2023 13. oktober 2023 1976
Statistisk Tiårsoversigt 2023 18. august 2023 1964
Danmark i tal 2019 3. maj 2019 2001
Beskatningen i Danmark - Danmarks Statistiks skatte- og afgiftsmodul 2018 6. november 2018 1987
Udenrigshandel og betalingsbalance - Kilder og metoder 2018 31. oktober 2018 2011
Statistisk Årbog 2017 9. juni 2017 1896
Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015 15. marts 2017 2017
Offentlig produktion og produktivitet 2008-2014 7. marts 2016 2011
Grønne varer og tjenester 2014 15. december 2015 2015
Danmarks udenrigsøkonomi 2014 30. november 2015 2009
Nationalregnskab 2014 10. juli 2015 2001
Nationalregnskab og offentlige finanser ESA 2010 - Hovedrevison 2014 15. september 2014 2014
65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig 29. april 2014 2014
Grønne nationalregnskaber og det grønne BNP 24. september 2013 2013
Adam - en model af dansk økonomi 29. marts 2012 2012
Udenrigshandel med varer og tjenester - kilder og metoder 2009 30. november 2010 2009
Produktivitet og kvalitet i den offentlige sektor 29. januar 2010 2010
60 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig 22. december 2008 2008
Udenrigshandel - Detaljeret varehandel 2007 27. november 2008 2007
Udenrigshandel - Varer og tjenester 2007 27. november 2008 2007
Sundhed og uddannelse. Ny metode i nationalregnskabet 11. oktober 2007 2007
Nationalregnskabsstatistik 2005 2. maj 2007 1983
Danmarks vareimport og -eksport 2005 7. december 2006 2000
Forskning og udvikling - nationalregnskabsmæssigt satellitregnskab 1990-2003 14. september 2006 2006
Udenrigshandelen fordelt på varer og lande 2005 31. marts 2006 2001
Indeksberegninger i Danmarks Statistik 23. december 2005 1971
Privatøkonomi og uddannelse 11. november 2005 2005
Produktivitetsudviklingen i Danmark 1966-2003 1. juni 2005 2004
Forbruger- og nettoprisindeks - Dokumentation 19. januar 2005 2005
Input-output tabeller og analyser 2001 15. maj 2003 1987
Sæsonkorrigering 6. juni 2002 2002
Nationalregnskab - Fastprisberegninger - Kilder og metoder 3. juni 2002 2002
Nationalregnskab - Kilder og metoder 19. marts 2002 2002
50-års oversigten 2001 6. december 2001 1995
Nationalregnskab ENS95 1966-1997 25. oktober 2001 2001
Metodemanual for udenrigshandelsstatistik 30. september 1999 1999
Fysiske input-output tabeller for Danmark 28. februar 1999 1999
Forbrugsundersøgelsen - metodebeskrivelse 28. februar 1999 1999
Nyt nationalregnskab 1988-1996 31. oktober 1997 1997
Energi- og emissionsmodeller til ADAM 24. juni 1997 1997
Adam - En model af dansk økonomi 1991 30. november 1996 1996
Adam - En model af dansk økonomi 1995 30. november 1996 1996
Analyse af 80ernes økonomiske udvikling baseret på kvartalsvise nationalregnskaber 1980-1989 30. september 1994 1994
Kvartalsvise nationalregnskaber 1977-1986 30. september 1994 1994
Sæsonkorrigering af de kvartalsvise nationalregnskaber 30. april 1994 1994
Konstruktion af en input-output tabel for Danmark 1934 31. maj 1992 1992
Dokumentation af det private konsum i nationalregnskabet. Kilder og metoder 1986 30. november 1991 1991
Dokumentation af de kvartalsvise nationalregnskaber 31. juli 1991 1991
Dokumentation af produktionsværdi og værditilvækst i nationalregnskabets brancher. Kilder og metoder 1986 30. april 1991 1991
Kommunale finanser 1990 31. december 1990 1972

Kontakt

Presse
Telefon: 39 17 30 70

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig

65 år i tal - Danmark siden 2. verdenskrig

65 år i tal