Gå til sidens indhold

El- og naturgaspriser

Priserne belyser, hvad forbrugere af elektricitet og naturgas betaler opgjort i tre prisniveauer. Statistikken er opdelt på husholdninger og erhverv.

Introduktion

Priserne opgøres ud fra tre prisdefinitioner, da prisen både skal dække selve varen og distributionen, energiafgifter samt moms:

  1. Pris for energi og distribution
  2. Pris inklusiv faktiske afgifter
  3. Pris inklusiv afregnede afgifter og moms

For privatkunder er pris inklusiv afregnede afgifter og moms den mest relevante, da den repræsenteres deres købspris.

For erhvervskunder er pris inklusiv faktiske afgifter den mest relevante, da virksomhederne får refunderet en stor del af energiafgifterne samt momsen.

For energiproducenter og distributører er pris for energi og distribution den mest relevante i forhold til deres situation på markedet. 

Priserne er opgjort for størrelsesgrupper efter årsforbrug. Størrelsesgrupperne er fastlagt i EU-lovgivning om statistikken. Især for distribution er prisen pr. energienhed meget afhængig af forbrugets størrelse.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i El- og naturgaspriser

Kontakt

Ole Olsen
Telefon: 39 17 38 63

Artikler og publikationer om 'El- og naturgaspriser'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig