Gå til sidens indhold

Investeringsforventninger for erhvervene

Formålet med statistikken over industriens investeringsforventninger er at beskrive industriens forventede fremtidige investeringer. Hvor mange penge har virksomhederne planer om at investere for?

Introduktion

Investeringsforventninger for industri er en tendensundersøgelse, som to gange årligt - i marts og oktober - sammenfatter erhvervets forventninger til udviklingen i de årlige investeringer. Statistikken giver oplysninger om de forventede investeringer i indeværende år og det kommende år, og resultaterne offentliggøres i form af andele, der forventer stigninger og fald samt et nettotal.

Brancherne i industri er grupperet i fire hovedsektorer ud fra, hvilke produkter der fremstilles:  

  • Investeringsgoder er produktionsmidler i form af fast realkapital som maskiner og transportmidler.
  • Mellemprodukter er materialer, som andre industrier eller erhverv videreforarbejder, fx råstoffer og kemiske produkter.
  • Varige forbrugsgoder er fx møbler.
  • Ikke-varige forbrugsgoder er fx fødevarer.

Investeringsomfanget er en betydende indikator, og statistikkens oplysninger om de skønnede fremtidige investeringer kan bidrage til en tidlig vurdering af den økonomiske udvikling.

Statistikkens oplysninger indhentes fra et repræsentativt udsnit af firmaer i industrisektoren, som beskæftiger mindst 20 personer.

Undersøgelsen har været gennemført siden 1982.

Se også konjunkturbarometer for industrien.

Dokumentation

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Investeringsforventninger for erhvervene

Kontakt

Simon Bolding Halifax
Telefon: 39 17 30 88

Artikler og publikationer om 'Investeringsforventninger for erhvervene'

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser