Gå til sidens indhold

Byggeaktivitet

Statistikken er baseret på kommunernes indberettede byggesager, hvor der i forbindelse med nybyggeri eller til- og ombygning er sket en tilgang i etageareal og/eller antal boliger. Statistikken offentliggøres kvartalsvis og primært efter byggefase (udstedte byggetilladelser, påbegyndt byggeri, byggeri under opførelse og fuldført byggeri), fordelt efter bygningskategori, geografiske opdelinger og bygherreforhold. Pga. forsinkelser i indberetningerne til BBR er visse af opgørelserne af byggeaktiviteten estimeret - som et udtryk for et centralt skøn over byggeriets aktuelle omfang. Der foretages korrektioner af de offentliggjorte tal tilbage i tiden. 

Introduktion

En anden statistik med fokus på bygge- og anlæg er den kvartalsvise byggebeskæftigelse, som fortæller, hvor mange der er beskæftigede ved byggeriet fordelt på aktivitet (nybyggeri, ombygning m.fl.).

Dokumentation

Mere dokumentation

Danmarks Statistik har på initiativ fra Erhvervs- og Byggestyrelsen analyseret den statistiske belysning af byggeaktiviteten. Analysen beskriver bygge- og anlægsstatistikkernes kvalitet og usikkerhed og gennemgår potentialet for forbedringer.

Læs rapporten 'Dokumentation og international benchmarking af bygge- og anlægsstatistikken' 

Se også

Kontaktudvalg for bygge- og boligstatistik

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Byggeaktivitet

Kontakt

Kasper Emil Dueholm Freiman
Telefon: 39 17 31 43

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Bliv fortrolig med Statistikbank­en


Kusus - Statistikbanken grundlæggende

Kursusoversigt