Gå til sidens indhold

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren

Formålet med statistikken Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen inden for sektoren. Statistikken er udarbejdet i sin nuværende form siden efteråret 2014, men er opgjort fra januar 2000 og frem.

Indhold

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er en månedlig opgørelse af konjunkturudviklingen opgjort i indeksform. Statistikken opgøres på landsplan.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Statistikken er baseret på præsterede arbejdstimer i bygge- og anlægssektoren, som opgøres i Arbejdstidsregnskabet.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Produktionsindekset for bygge- og anlægssektoren er en konjunkturbelysende statistik, som kan bruges til at få et overblik over konjunkturudviklingen for sektoren.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

De usikkerheder, der er forbundet med produktionsindekset, er relateret til den statistiske usikkerhed i forbindelse med Arbejdstidsregnskabet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Data sendes til Eurostat og offentliggøres i Statistikbanken halvanden måned efter referencemåneden.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Eurostat foretager internationale sammenligninger. Statistikken indeholder sammenlignelige tal tilbage til 2000.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Produktionsindeks for bygge og anlægssektoren. Se mere på statistikken emneside.

Læs mere om tilgængelighed