Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kasper Emil Freiman
39 17 31 43

kfr@dst.dk

Hent som PDF

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren

De usikkerheder, der er forbundet med produktionsindekset, er relateret til den statistiske usikkerhed i forbindelse med Arbejdstidsregnskabet.

Samlet præcision

De usikkerheder, der er forbundet med produktionsindekset, er relateret til den statistiske usikkerhed i forbindelse med Arbejdstidsregnskabet (ATR).

På 12-måneders basis er der en god overensstemmelse med Nationalregnskabets opgørelse af bruttoværditilvæksten i bygge- og anlægssektoren.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

Indekset er baseret på arbejdstidsregnskabet og har ikke selvstændige usikkerheder, som opstår ved produktion af indekset. Læs mere i Statistikdokumentationen for Arbejdstidsregnskabet.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Indekset bygger på arbejdstidsregnskabet og kvalitetsvurderinger af data ligger under produktionen af dette.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Da Produktionsindekset for bygge- og anlægssektoren er baseret på Arbejdstidsregnskabet følger revisionerne samme mønster. Opgørelserne i arbejdstidsregnskabet for første og anden måned i kvartalet er delvist estimerede, og derfor vil alle offentliggørelser af 3. måned i hvert kvartal indeholde reviderede tal for første og anden måned i kvartalet.

Ud over disse kvartalsvise revisioner er der en årlig revision af de præsterede timer, hvilket også betyder en revision i produktionsindekset. Disse strukturelle data er først tilgængelige mere end 15 måneder efter referenceåret, hvilket også betyder revisioner i produktionsindekset.