Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39 17 35 42

pal@dst.dk

Hent som PDF

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren

Statistikken er baseret på præsterede arbejdstimer i bygge- og anlægssektoren fra Arbejdstidsregnskabet (ATR). Timetallene indekseres og korrigeres for produktivitetsudvikling og antal arbejdsdage.

Kilder

Produktionsindekset er baseret på Arbejdstidsregnskabet (ATR) som er en integreret statistik, med konsistente tidsserier for beskæftigelse, job, præsterede timer samt lønsum på både års- og kvartalsbasis. Datagrundlaget udgøres af en række primærstatistikker, der tilpasses og justeres til den ramme, som ATR-systemet udgør.

ATR er en kvartalsstatistik. Oplysninger om Beskæftigelse for Lønmodtagere bruges i ATR til at fremskrive lønsum, timer, beskæftigelse, hoved- og bijob for lønmodtagere hen over året samt fremskrivninger i perioder, hvor der ikke foreligger strukturstatistikker.

Indsamlingshyppighed

Totaltal indsamlet kvartalsvis, mens beskæftigelsestal indsamles månedligt.

Indsamlingsmetode

Oplysningerne hentes fra Arbejdstidsregnskabet.

Datavalidering

De tre serier, Byggeri og anlægssektoren i alt, byggeri og anlæg, sammenlignes med sidste måned - og resten af serien - hvor omfanget af revisioner og udviklingen evalueres. Der laves ikke sammenligninger med andre statistikker, men troværdigheden vurderes på baggrund af kendskabet til bygge- og anlægssektoren.

Databehandling

De månedlige data fra Arbejdstidsregnskabet bliver opdelt i byggeri, anlæg og i alt, som er summen af præsterede timer i bygge- og anlægssektoren.

Kun de kvartalsvise tal omfatter de præsterede timer for beskæftigede lønmodtagere, selvstændige og medarbejdende ægtefæller i dansk registrerede virksomheder. For månederne mellem kvartalerne er der alene tal for beskæftigede lønmodtagere. For de to andre grupper fremskrives de med den procentvise ændring i gruppen af beskæftigede lønmodtagere, beregnet fra hele serien.

Efter at serierne er korrigeret for produktivitetsudviklingen, dannes et simpelt mængdeindeks.

Korrektion

De 3 serier korrigeres for kalendereffekten ved hjælp af Tramo/Seats (Demetra v. 2.1). Det betyder også, at beregningen af kalendereffekten for totalserien er gennemført via en direkte metode, hvilket kan resultere i, at der ikke altid er overensstemmelse mellem de 2 delserier og totalserien.

Modellen vælges automatisk og reestimeres kun årligt. Parametrene reestimeres dog månedligt. ARIMA anvendes til kalenderdagskorrektionen, og den inkluderer effekten af ikke faste feriedage (Påsken), handelsdage og skudår. Standardkalenderen anvendes, og alle 3 serier har signifikante handelsdagseffekt, påskeeffekt og skudårseffekt.

Serierne er også justeret for produktivitetsudviklingen. Her anvendes Nationalregnskabets mål for produktivitetsudviklingen.