Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Kasper Emil Freiman
39 17 31 43

kfr@dst.dk

Hent som PDF

Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren

Statistikken er baseret på præsterede arbejdstimer i bygge- og anlægssektoren, som opgøres i Arbejdstidsregnskabet.

Kilder

Produktionsindekset er baseret på Arbejdstidsregnskabet (ATR) som er en integreret statistik, med konsistente tidsserier for beskæftigelse, job, præsterede timer samt lønsum på både års- og kvartalsbasis. Datagrundlaget udgøres af en række primærstatistikker, der tilpasses og justeres til den ramme, som ATR-systemet udgør.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles månedligt

Indsamlingsmetode

Oplysningerne hentes fra Arbejdstidsregnskabet.

Datavalidering

Fejlsøgning sker under udarbejdelse af arbejdstidsregnskabet.

Databehandling

De månedlige data fra Arbejdstidsregnskabet bliver opdelt i byggeri, anlæg og i alt, som er summen af præsterede timer i bygge- og anlægssektoren.

Herefter indekseres de med 2015 som basisår, hvilket efterfølgende sæsonkorrigeres.

Korrektion

Statistikkens tre serier korrigeres for sæsonudsving og kalendereffekter.