Gå til sidens indhold

Pendling

En pendler er defineret som en person, der ikke bor og arbejder på samme adresse. Pendlingen er ofte en daglig rejse mellem bopæl og arbejdssted, men der kan også være tale om en rejse, der foretages sjældnere.

Introduktion

I Danmarks Statistik opgøres:

  • Pendling mellem bopæl og arbejde indenfor Danmark (herunder opgørelse af pendlingsafstande)
  • Øresundspendling

Pendlingsafstanden er beregnet som den korteste vejafstand fra den beskæftigedes bopælsadresse til arbejdsstedsadressen. Hjemturen indgår ikke i pendlingsafstanden.

Øresundspendlingen vedrører pendling mellem Østdanmark og Skåne for de personer, der bor i et af landene og har deres hovedbeskæftigelse i det andet land.

For at blive opgjort som arbejdspendler skal personen have været lønmodtager i nabolandet i november måned i det aktuelle år og en eventuel indkomst i hjemlandet må ikke overstige indkomsten i arbejdslandet.

Statistikgrundlaget for pendlingsstatistikken er den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS).

Nyt

Seneste nyt om Pendling

Vest- og sydsjællændere har længst på arbejde

24. marts 2021

Vest- og sydsjællændere har længst på arbejde

Pendlere, der er bosiddende i Vest- og Sydsjælland, tilbagelægger længere afstande for at komme på arbejde end pendlere andre steder i landet. I gennemsnit havde de 30,8 km. til arbejde i 2019.

Tabeller i Statistikbanken om 'Pendling til arbejdssted'


Ni ud af ti kan klare pendlingen i elbil

3. december 2018

Ni ud af ti kan klare pendlingen i elbil

91 pct. af pendlerne - lønmodtagere og selvstændige - havde i 2016 mindre end 100 km til og fra arbejde. De kan dermed alle komme på arbejde og hjem igen uden opladning med en af dagens elbiler.

Tabeller i Statistikbanken om 'Pendling til arbejdssted'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Har adgang til offentlig transport betydning for om man har bil?

27. maj 2021

Har adgang til offentlig transport betydning for om man har bil?

I de større byer har den offentlige transport typisk et højt serviceniveau. Der er et tæt netværk af busser, tog, metro eller letbane. På landet er billedet imidlertid anderledes, og det kan øge behovet for en eller flere biler.

Jobtilgængeligheden er vokset, hvor den i forvejen var høj

7. juni 2018

Jobtilgængeligheden er vokset, hvor den i forvejen var høj

Både mennesker og jobs koncentreres i disse år i og omkring de større byer. Udviklingen kan blandt andet skyldes stigende fordele fra høj tilgængelighed til jobs og beskæftigede i form af fx reducerede transportomkostninger og flere muligheder for vidensdeling. Udviklingen kan også være et resultat af et bredt felt af politiske beslutninger.

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

15. november 2017

Pendling flytter skattekroner rundt i Danmark

Mange beskæftigede pendler ud af deres bopælskommune til en arbejdsplads i en anden kommune. Det betyder, at en stor del af den kommunale indkomstskat er optjent i andre kommuner end bopælskommunen. Denne analyse undersøger kommunale forskelle i, hvor mange skattekroner pendlerne tager med sig til deres bopælskommune.

Færre og større pendlingsområder

22. november 2016

Færre og større pendlingsområder

Mange danskere pendler, og omfanget af pendlingen er stigende. Pendlingsmønstrene kan illustreres med pendlingsområder, der udgør en geografisk inddeling af Danmark, som repræsenterer lokale arbejdsmarkeder. Pendlingsområderne karakteriseres ved, at de fleste beskæftigede bor og arbejder inden for samme pendlingsområde.

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Pernille Stender