Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Social og Sundhed, Personstatistik
Klaus Birch Lundgaard
39 17 34 13

klu@dst.dk

Hent som PDF

Ydelser til voksne med handicap og udsatte voksne

Statistikken er relevant for bl.a. ministerier, forskere og handicaporganisationer, som grundlag for analyser af udviklingen i antallet af tildelte ydelser og ydelsesmodtagernes karakteristika og levevilkår.

Brugerbehov

Behovet blandt brugere af statistikken er primært at kunne opgøre udviklingen i antallet af tildelte ydelser og at tilkoble informationer om ydelsesmodtagernes baggrund, dette blandt andet for at belyse, hvilke effekter de tildelte ydelser har på borgernes livssituation. Brugere af statistikken er bl.a. ministerier, forskere og handicaporganisationer. I statistikken er indeholdt de personer, der modtager de udvalgte ydelser efter Lov om Social Service på grund af et handicap eller udsathed. Ikke alle personer med et handicap modtager en af disse ydelser og derfor er statistikkens definition af handicap begrænset i forhold til, hvordan mange forskere og handicaporganisationer definerer et handicap.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik afholder lejlighedsvis undervisningsseancer for kommunerne, hvor indberetning, mm. gennemgås. Desuden følges statistikken af interessenter fra Social-, Bolig- og Ældreministeriet og KL i regi af en arbejdsgruppe. Vurderingen er, at tilfredsheden er stigende både blandt indberettere og slutbrugere. Dog har tilfredsheden tidligere været præget af, at dækningen var mangelfuld, samt at kommunerne har oplevet problemer med system-til-systemløsningerne.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.