Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Teknisk afprøvning og analyse

Den seneste NYT-artikel for Teknisk afprøvning og analyse kan findes her. De nyeste tal kan findes i Statistikbanken.

Statistikken har en emneside.

EU-data for statistikken offentliggøres på EUROSTAT's hjemmeside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Fra og med referencesår 2013 udgiver der ikke en særskilt Nyt-artikel for Teknisk afprøvning og analyse. I stedet udgives årligt en Nyt-artikel for de undersøgte brancher inden for Serviceerhverv, som omfatter følgende branchegrupper:

  • It-servicevirksomhed
  • Reklamevirksomhed
  • Vikarbureauer og anden personaleformidling
  • Juridisk bistand
  • Revisions- og bogføringsvirksomhed
  • Anden virksomhedsrådgivning
  • Arkitektvirksomhed
  • Markedsanalyse og offentlig meningsmåling
  • Teknisk afprøvning og analyse
  • Rådgivende ingeniørvirksomhed.

Den seneste Nyt-artikel for Teknisk afprøvning og analyse kan findes på NYT. De nyeste tal kan findes i Statistikbanken.

Publikationer

Før 2010 indgik statistikken i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

I den nationale publicering offentliggøres fordelingen af omsætning efter serviceydelser i Statistikbanken.

I den europæiske publicering offentliggøres fordelingen af omsætning efter serviceydelser og kundens hjemmested på Eurostats hjemmeside.

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til det bagvedliggende mikrodata/grundmateriale. Grundmateriale (i skemaform og elektronisk form) gemmes i en årrække.

Anden tilgængelighed

Der er ikke anden tilgængelighed udover NYT, Statistikbanken og emneside fra Danmark Statistik samt EU's Statistikbank.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

I udarbejdelsen af statistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Opgørelsesmetoden er kun beskrevet her i statistikdokumentationen.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.