Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Mahtab Keshavarz
39 17 31 15

mke@dst.dk

Hent som PDF

Teknisk afprøvning og analyse

Statistikken indgår som et led i oparbejdningen af viden om serviceerhvervene. Statistikken anvendes blandt andet i private virksomheders planlægning, samt til at give et overblik over dele af servicesektorens udvikling og sammensætning. Statistikken er endvidere et input til Danmarks Statistiks udarbejdelse af nationalregnskabet. Ligeledes bruges statistikken også af det europæiske statistikbureau, Eurostat, til at lave fælleseuropæisk statistik inden for serviceerhverv.

Brugerbehov

Statistikken indgår som et led i oparbejdningen af viden om serviceerhvervene. Statistikken anvendes blandt andet i private virksomheders planlægning samt give et overblik over dele af servicesektorens udvikling og sammensætning.

Statistikken er endvidere et input til Danmarks Statistiks udarbejdelse af nationalregnskabstal. Ligeledes bruges statistikken også af europæisk statistikbureau, Eurostat, til at lave fælleseuropæisk statistik inden for serviceerhverv.

Brugertilfredshed

Der indsamles ikke viden om brugertilfredshed for statistikken.

Fuldstændighed af data

De nationale offentliggjort data indeholder data for alle virksomheder indenfor Teknisk afprøvning og analyse.

Data til EU i følge EU's forordning indeholder kun data for virksomheder med mindst 20 ansatte.