Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk Statistik
Christian Lindeskov
3917 3435

chl@dst.dk

Hent som PDF

Salg af alkohol og tobak

Statistikken er en årlig opgørelse gjort på grundlag af afgifter indbetalt til SKAT. Statistikken er opdelt efter varetype i første omsætningsled, dvs. typisk fra salg fra producent eller grossist til detailhandelsledet.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken indeholder oplysninger om salget af alkohol og tobak opdelt på henholdsvis øl, vin og spiritus, samt cigaretter, røgtobak, cigarer og cigarillos.

Der grupperes efter typen af alkohol og tobak i henhold til Skatteforvaltningens afgiftsklasser. Derudover beregnes der tal for liter ren alkohol.

Statistikken dækker alkohol og tobak handlet i Danmark der er pålagt en afgift. Bemærk at data på alkohol er korrigeret for bryggeriernes moderationsordning, dvs. at tilbagebetalte afgifter der er fratrukket afgiftsprovenuet i Skatteministeriets data er lagt til i opgørelsen.

Grupperinger og klassifikationer

Afgiftsklasser:

 • Øl - afgift pr liter ren alkohol
 • Spiritus - afgift pr liter ren alkohol
 • Vin - afgift på færdigvare (>6-15 pct. alkohol)
 • Cigaretter - stykafgift pr. stk. og værdiafgift (pct. af detailpris)
 • Røgtobak - afgift på grovskåret og finskåret
 • Cigarer - stykafgift pr. stk. og værdiafgift (pct. af detailpris)
 • Cigarillos - stykafgift pr. stk. og værdiafgift (pct. af detailpris)

Sektordækning

Ikke relevant for denne statistik.

Begreber og definitioner

Pilsnerækvivalent: Standartstørrelse til brug ved fx statistik på salg af alkohol, defineret som en øl med en alkoholprocent på 4,6.

Vin: Bordvin og hedvin brygget på druer eller anden frugt med en alkoholprocent på op til 21,9.

Spiritus: Drikkevarer med en alkoholprocent på 22 eller mere.

Røgtobak: Fin- og grovskåren røgtobak. Røgtobak er omfattet af en anden afgiftsklasse end cigaretter og cigarer mv. Røgtobak anvendes typisk til hjemmerullede tobaksvarer.

Moderationsordning: Ordning hvor bryggerier, der producerer mindre end 200.000 hl. øl om året, får tilbagebetalt en andel af deres indbetalte ølafgift for at udjævne konkurrencevilkårene i forhold til de større bryggerier. De tilbagebetalte afgifter er fratrukket afgiftsprovenuet i Skatteministeriets data.

Enheder

Mængder af alkohol og tobak.

Population

Afgiftspligtige salg af alkohol og tobak (ekskl. tyggetobak) fra producent/grossist til detailhandel.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden fra 1921 og frem.

Basisperiode

Indeks: 2000 = 100.

Måleenhed

Statistikken er opgjort i mængde. Salg af alkohol er opgjort i 1000 liter og salg af tobak er opgjort i mio. stk. for cigaretter, cigarer og cigarillos, mens røgtobak er opgjort i tons. Det beregnes også indekstal for salg af alkohol og tobak.

 • Liter i alt
 • Liter pr. person (ren alkohol)
 • Styk i alt (cigaretter, cigarer og cigarillos)
 • Styk pr. person (cigaretter)
 • Tons (røgtobak)

Referencetid

Statistikken refererer til det enkelte kalenderår.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Data indsamles fra anden offentlig myndighed i henhold til §6 i Lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse nr. 610 af 30. maj 2018.

Indberetningsbyrde

Statistikken er baseret på administrative data. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

Øvrige oplysninger

Yderlige oplysninger om salg af alkohol og tobak kan findes på statistikkens emneside eller ved henvendelse til Danmarks Statistik.