Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk Statistik
Christian Lindeskov
3917 3435

chl@dst.dk

Hent som PDF

Salg af alkohol og tobak

Danmarks Statistik har beregnet variationer af denne statistik siden 1921. Databrud opstår ved ændringer i regler og afgifter på alkohol- og tobaksområdet. Der er ikke umiddelbart kendskab til en direkte sammenlignelig statistik på internationalt niveau.

International sammenlignelighed

Der beregnes også statistikker for salget af alkohol i andre europæiske lande, bl.a. offentliggør det norske statistikbureau den kvartalsvise Alkoholomsetning, som beregnes efter en metode, der ligger tæt op ad den danske. Beregningen af salg af alkohol er ikke baseret på EU-regulering, hvorfor der kan være forskelle på den danske statistik og lignende statistikker i andre lande.

Sammenlignelighed over tid

Pga. ændringer i regler og afgifter på alkoholområdet, har statistikken flere gange været udsat for databrud, hvorfor sammenligner over tid skal gøres varsomt. En ændring i reglerne for afgift på øl i 1991 betyder et mindre brud i opgørelsen af det samlede salg af øl. Fra og med opgørelsen for 2000 til 2010 blev forbruget af alkohol og tobak opgjort, hvor man udover det indenlandske salg også inddrog skøn for grænsehandlen. Tabel ALKO3 og ALKO4 findes i arkivet. Fra og med 2006 til 2017 er alkoholsodavand opgjort som en selvstændig post. I løbet af 2010 blev den gennemsnitlige alkoholprocent for vin i afgiftsklasse 2 og 3 opjusteret. Dette bevirkede en niveauforskydning i beregningerne af rent alkohol for vin, hvilket gør af sammenligninger af forbruget af rent alkohol for vin før og efter 2010 skal gøres varsomt. Opgørelsen af alkoholsodavand indeholdt til og med 2010 ikke cider, som på det tidspunkt lå i gruppen vin. Det skyldes, at cider i denne periode ikke var pålagt en tillægsafgift, som det var tilfældet med andre alkoholsodavand. Som følge af den tillægsafgift der pr. 1.8.2010 blev lagt på ciderprodukter, er det muligt at udskille cider fra de andre vinprodukter. Derfor er cider flyttet til alkoholsodavand. Dette er i statistikken sket fra og med 2011 tallene. Data findes i Statistikbanken tilbage til 1921.

Sammenhæng med anden statistik

Skatteministeriet udarbejder løbende rapporter om grænsehandel, hvor samme datakilder ligger til grund. Denne statistik er imidlertid ikke direkte sammenlignelig med Skatteministeriets rapporter. Forbruget blev, i perioden 2000 til 2010, opgjort under den antagelse, at det, der købes, forbruges straks. Der tages med andre ord ikke hensyn til eventuel lageropbygning eller spild. Heller ikke eventuel ulovlig indførsel og handel med afgiftspligtige varer er medregnet i estimatet over forbruget. Det har givet anledning i udsving i forbruget; særligt i forbindelse med afgiftsstigninger, hvor der er blevet købt til lager op til stigningens ikrafttræden. Forbruget er ikke blevet opgjort særskilt siden 2010. Statistikken over alkoholsodavand blev opgjort i perioderne 2006 til 2010 og 2011 til 2018. Fra og med 2018 ophørte statistikken da tillægsafgiften på alkoholsodavand, der er grundlaget for beregningen, ikke længere opkræves.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik, da datagrundlaget stammer fra én og samme kilde.