Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Priser og forbrug, Økonomisk Statistik
Christian Lindeskov
3917 3435

chl@dst.dk

Hent som PDF

Salg af alkohol og tobak

Data indhentes fra skattemyndighederne, som også foretager grundlæggende datavalidering. Data korrigeres for bryggeriernes moderationsordning før de offentliggøres. Det afgiftsbelagte salg er således salg af alkohol og tobak til detailhandlen. Indtægterne fra afgifterne omregnes til mængder på baggrund at Skatteforvaltningens afgiftsklasser.

Kilder

Data om salget af alkohol og tobak, i form af afgiftsindtægter, indhentes fra skattemyndighederne. I beregningerne af rent alkohol anvendes Skatteministeriets vurdering af de enkelte afgiftsklassers gennemsnitlige alkoholprocent.

Indsamlingshyppighed

Årlig.

Indsamlingsmetode

Data til denne statistik indhentes fra administrative registre hos skattemyndighederne.

Datavalidering

Datavalideringen foretages som udgangspunkt af skattemyndighederne. Er der bevægelser i tallene ud over det sædvanlige, undersøges der om disse har sin rigtighed, før yderligere beregninger foretages. Som udgangspunkt revideres ikke offentliggjorte tal.

Databehandling

På baggrund af Skatteministeriets årlige afgiftsprovenu på salg af alkohol og tobak til detailhandlen beregnes solgte mængder af de forskellige typer alkohol og tobak i henhold til Skatteministeriets afgiftsklasser.

Den rene mængde alkohol beregnes forskelligt alt efter type:

  • For øl beregnes den solgte mængde ren alkohol direkte på baggrund af afgiftsprovenuet og den gældende afgift, mens beregningen af mængden af øl og pilsnerækvivalenter, der illustrerer salget på en mere håndgribelig måde, beregnes ud fra hhv. et estimat på den gennemsnitlige alkoholprocent i solgt øl og alkoholprocenten i en pilsnerækvivalent på 4,6 pct. vol.
  • For vin beregnes den solgte mængde vin direkte på baggrund af afgiftsprovenuet og de gældende afgifter, mens den solgte mængde vin i ren alkohol beregnes ved brug af antagelser om den gennemsnitlige alkoholprocent for vin i forskellige skatteklasser.
  • For spiritus beregnes den solgte mængde ren alkohol direkte på baggrund af afgiftsprovenuet og den gældende afgift, mens den solgte mængde spiritus beregnes direkte på baggrund af de banderolerede mængder. De tilbagebetalte afgifter, som er fratrukket afgiftsprovenuet i Skatteministeriets data i henhold til moderationsordningen, lægges tilbage i tallene for at undgå, at ølsalget undervurderes i størrelsesorden.

Salg af tobak omregnes ikke, men er gengivet efter Skatteministeriets afgiftsklasser.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover, hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.