Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Ulla Ryder Jørgensen
39 17 36 73

urj@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab, institutionelle sektorer

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Nationalregnskab og offentlige finanser.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

De kvartalsvise sektorregnskaber offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik Sektorregnskaber.

Publikationer

Statistikken publiceres i Statistiske Efterretninger under Nationalregnskab og offentlige finanser.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Nationalregnskab og offentlige finanser i følgende tabeller:

Årligt nationalregnskab, sektorer

Nationalregnskabets kontoplan, sektorer (Hovedposter)

 • NASL1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (hovedposter) efter transaktion og sektor
 • NASL2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (hovedposter) efter transaktion og sektor

Nationalregnskabets kontoplan, sektorer (Oversigt)

 • NASO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) efter transaktion og sektor
 • NASO2: 2.1.2-3.1 Indkomst, forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) efter transaktion og sektor

Nationalregnskabets kontoplan, sektorer (Detaljeret)

 • NASD11: 1 Produktion og BVT (detaljeret) efter transaktion og sektor
 • NASD12: 2.1.1 Indkomstdannelse (detaljeret) efter transaktion og sektor
 • NASD21: 2.1.2 Allokering af primær indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor
 • NASD22: 2.2 Fordeling af sekundær indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor
 • NASD23: 2.4.1 Anvendelse (forbrug og opsparing) af disponibel indkomst (detaljeret) efter transaktion og sektor
 • NASD24: 3.1 Kapital, investering mv. (detaljeret) efter transaktion og sektor

Nationalregnskabets kontoplan, sektorer (Faktisk indkomst og forbrug)

 • NAS3: 2.3 + 2.4.2 Faktisk indkomst og forbrug (supplerende tabel) efter transaktion og sektor

Kvartalsvist nationalregnskab, sektorer

Nationalregnskabets kontoplan, sektorer (Hovedposter)

 • NKSO1: 1-2.1.1 Produktion, BVT og indkomstdannelse (oversigtstabel) efter transaktion og sektor
 • NKSO2: 2.1.2-3.1 Indkomst,forbrug, opsparing og investering (oversigtstabel) efter transaktion og sektor
 • NKS3: 2.3 + 2.4.2 Faktisk indkomst og forbrug (supplerende tabel) efter transaktion og sektor

Adgang til mikrodata

Grundmaterialet til opstilling af sektorregnskaber lagres i vidt omfang, men detaljerede, ikke-offentliggjorte oplysninger stilles ikke til rådighed.

Anden tilgængelighed

Der leveres tal til Eurostat, således at tallene indgår i Eurostats database, samt internt til ADAM (den makroøkonometriske model i Danmarks Statistik). Der leveres både standardtabeller og specielle tabeller.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Der er ikke behov for yderligere diskretionering af data på dette offentliggørelsesniveau.

Reference til metodedokumenter

An introduction to the national accounts is available in textbook form in Bent Thage & Annette Thomsen: "Nationalregnskabet", from the series Erhverv og Samfund, Handelshøjskolens Forlag, 2004 (in Danish).

A presentation of definitions of the national accounts system’s financial accounts is available in “The European System of Accounts ESA 2010".

En detaljeret kilde- og metodebeskrivelse offentliggøres i Statistiske Efterretninger under Nationalregnskab og offentlige finanser.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.