Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Ulla Ryder Jørgensen
39 17 36 73

urj@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab, institutionelle sektorer

Den første version af det kvartalsvise sektorregnskab offentliggøres 90 dage efter kvartalets udløb. I forbindelse med offentliggørelsen af 4. kvartal ultimo marts, offentliggøres også den første version af det årlige sektorregnskab. Næsten 3 år efter årets udløb offentliggøres det endelige årlige og kvartalsvise sektorregnskab. Nationalregnskabet publiceres rettidigt.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken offentliggøres årligt og kvartalsvis. Første version af et det foreløbige årlige sektorregnskaber offentliggøres tre måneder efter referenceperiodens udløb. De endelige årlige sektorregnskaber udgives 3 år efter tællingsåret.

De kvartalsvise ikke-finansielle sektorkonti offentliggøres første gang 90 dage efter kvartalets udløb.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.