Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Offentlige Finanser, Økonomisk Statistik.
Ulla Ryder Jørgensen
39 17 36 73

urj@dst.dk

Hent som PDF

Nationalregnskab, institutionelle sektorer

Formålet med denne statistik er at belyse, hvorledes der som resultat af den produktive aktivitet i samfundet skabes indkomst, som dernæst omfordeles, før den giver grundlag for efterspørgsel efter varer og tjenester til konsum og investering. De institutionelle sektorer har relevans for alle, der beskæftiger sig med samfundsøkonomiske forhold. Det rækker fra de økonomiske ministeriers brug af nationalregnskabet til almene interesse i viden om økonomiens udvikling. Pressen er især interesseret i tallene for husholdningssektoren.

Brugerbehov

Brugerne af statistikken er primært Danmarks Nationalbank, finansielle institutioner, Eurostat, økonomiske ministerier, interesseorganisationer og finansielle analytikere generelt i analyse-, prognose- og modeløjemed. Pressen er især interesseret i tallene for husholdningssektoren.

Brugertilfredshed

Danmarks Statistik har flere fora, hvor centrale brugere af nationalregnskabet og tilgrænsende statistikker har mulighed for at deltage, fx: Brugerudvalg for Økonomisk Statistik har følgende overordnende opgaver:

  • drøfte og evaluere de opnåede resultater og den planlagte udvikling i den økonomiske statistik
  • drøfte brugernes brug af den økonomiske statistik og deres behov for ny statistik
  • drøfte kvalitet, dokumentation og formidling af den økonomiske statistik

Fuldstændighed af data

Statistikken opfylder de nuværende krav ifølge EU-lovgivningen og guidelines på området.