Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Martin Faris Sawaed Nielsen
39 17 34 98

MFS@dst.dk

Hent som PDF

Levevilkårsundersøgelsen (SILC)

SILC (Statistics on Income and Living Conditions) bliver primært brugt af EU-kommissionen og er beregnet til internationale sammenligninger af indkomst og levevilkår i Europa. Det lille hjørne af SILC, som hidtil har været offentliggjort i Danmark, har pressen og meningsdannere som sin primære målgruppe.

Brugerbehov

Levevilkårsundersøgelsen betegner kun en meget lille del af EU-statistikken SILC (Statistics on income and living conditions). Hovedtemaet i SILC er indkomster, men da vi i Danmark også har et register med fuld population, så benyttes oplysningerne om indkomster fra SILC kun i det tilfælde, at der skal laves internationale sammenligninger. Tilsvarende gælder også for andre emneområder i SILC.

Findes der registerbaserede oplysninger fra Danmark, så anbefales det, at disse benyttes medmindre formålet er sammenligninger med andre lande. Den vigtigste bruger af SILC er EU-kommissionen, der anvender statistikken til at sammenligne udviklingen i økonomiske levevilkår og social udstødelse i medlemslandene.

Herhjemme er statistikken primært interessant Social og Indenrigsministeriet i forbindelse med monitorering af EU's 2020 mål og bæredygtighedsmålene samt for medier og tænketanke med interesse i sociale forhold.

Danmarks Statistik har modtaget økonomisk tilskud fra EU til Levevilkårsundersøgelsens overgang til den nye IESS-forordning og opsætningen af de rullende moduler i årene 2021-2023.

Brugertilfredshed

Brugertilfredshed måles af Eurostat. Her er der primært ønsker om, at statistikken skal produceres hurtigere og et ønske om bedre SILC-data på regioner. Brugere af SILC i Danmark kan kommentere på statistikken i forbindelse med møder i Brugerudvalget for Velfærdsstatistik. Herudover er der til tider direkte kontakt med brugere, som har spørgsmål til statistikken.

Fuldstændighed af data

Kravene i forordningen og Eurostats guidelines er opfyldt for de indikatorer, som offentliggøres i Danmark.