Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik.
Martin Faris Sawaed Nielsen
39 17 34 98

MFS@dst.dk

Hent som PDF

Levevilkårsundersøgelsen (SILC)

Statistikken udkommer i december i referenceåret eller i januar det efterfølgende år. Der er risiko for forsinkelser, da undersøgelsen bygger på mange forskellige datakilder.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Statistikken udkommer i december i reference året eller i januar det efterfølgende år.

De seneste år er statistikken blevet fremrykket. I første omgang fra september 2016 (2015-tal) til maj 2017 (2016-tal), og derefter til december 2017 (2017-tal). 2020-offentliggørelsen blev flyttet et par måneder til februar 2021. Forsinkelsen skyldes primært, at selvstændige har fået udsat deres deadline for indberetning til SKAT som følge af COVID-19. Dermed er registre, som er centrale for undersøgelsen blevet forsinkede.

2022-offentliggørelsen blev planmæssigt offentliggjort i december 2022.

Publikationspunktlighed

Da SILC indeholder mange forskellige datakilder er der altid en risiko for forsinkelser, men oftest udgives den som planlagt.