Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistisk
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarked

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Uddannelse og beskæftigelse på kulturområdet. Derudover indgår udvalgte resultater i den årlige publikation om Kultur. Se mere på emnesiden for Kulturlivets økonomi og struktur.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken blev til og med 2015 (for året 2013) offentliggjort årligt i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Udvalgte resultater indgår i den årlige publikation om Kultur.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Uddannelse og beskæftigelse på kulturområdet i følgende tabeller:

  • KUIV1: Kulturiværksætteri efter kulturemne, enhed og tid
  • KUIV2: Kulturiværksætteri efter område, enhed og tid
  • KUERH1: Kulturens erhvervsstruktur efter kulturemne, aktivitet, enhed og tid
  • KUERH2: Kulturens erhvervsstruktur efter område, aktivitet, enhed og tid
  • KUERH3: Kulturarbejdssteder (ultimo november) efter kulturemne, aktivitet, størrelse og tid
  • KUARB1: Ansatte på kulturarbejdspladser efter køn, kulturemne, uddannelse og tid
  • KUARB2: Ansatte på kulturarbejdspladser efter kulturemne, alder, herkomst og tid
  • KUARB3: Ansatte på kulturarbejdspladser efter køn, kulturemne, jobtype og tid

Adgang til mikrodata

Ikke relevant for denne statistik.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Primær diskretionering foretages ud fra dominans- og antalsprincipper ved udeladelse af informationer i enkeltceller. Sekundær diskretionering supplerer den primære diskretionering og sikrer, at det ikke er muligt at beregne diskretionerede værdier ud fra fx totaler og delsummer.

Reference til metodedokumenter

En beskrivelse af opgørelsesmetoden for Erhvervsbeskæftigelsen findes i den årlige artikel i Statistiske efterretninger. De enkelte variable er beskrevet i Danmarks Statistiks dokumentationssystem Times. Brancheafgrænsningen er beskrevet i Brancheafgrænsning for Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarkedsstatistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.