Gå til sidens indhold

Arbejdssteder og job

Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og job ultimo november. Endvidere belyses antallet af fuldtidsbeskæftigede og lønsum for året.

Statistikken er blevet udarbejdet siden 1990, hvor den erstattede den registerbaserede arbejdsstedsstatistik, som blev offentliggjort i perioden 1980-1989.

Indhold

Erhvervsbeskæftigelsen er en årsstatistik, der omfatter oplysninger om antal arbejdssteder og antal job ultimo november samt fuldtidsbeskæftigelse og lønsum i løbet af året.

Jobbene kan være i form af selvstændige, medarbejdende ægtefæller og beskæftigede lønmodtagere. Statistikken kan fordeles efter område, branche, sektor og arbejdsstedernes størrelse.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

I forbindelse med udarbejdelsen af arbejdsmarkedsregnskabet dannes et register kaldet AMR-UN (arbejdsmarkedsregnskabet uden timenormering). Erhvervsbeskæftigelsens statistikregister dannes fra dette register.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken bruges i planlægning og analyse mv. Endvidere er statistikken input til Danmarks Statistiks Erhvervsregister.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikkens væsentligste input er e-indkomstregistret, og derfor afhænger statistikkens præcision og pålidelighed af kvaliteten i dette register.

E-indkomst er et register baseret på oplysninger som arbejdsgiverne sender ind til SKAT. Eftersom dette er oplysninger (om fx løn) som medarbejderne bliver beskattet ud fra, er kvaliteten af disse oplysninger høj.

Statistikken er samtidigt en totaltælling og dermed er der ikke samme usikkerhed som ved statistikker baseret på stikprøver.

På den baggrund vurderes statistikken at have en høj kvalitet.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken er indtil opgørelsen for 2016 blevet offentliggjort 16-18 måneder efter referencetidspunktet. Fra og med opgørelsen for 2017 offentliggøres statistikken 10-11 måneder efter referencetidspunktet.

Statistikken offentliggøres normalt på det planlagte tidspunkt uden forsinkelse.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistikken er udarbejdet siden 1990, men med databrud undervejs i tidsserien.

Fra 2008 og frem er der ikke brud i tidsserien, og tallene er således sammenlignelige i denne periode.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Arbejdssteder og job. Se mere på statistikkens [emneside]emneside.

Læs mere om tilgængelighed