Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Pernille Stender
24 92 12 33

psd@dst.dk

Hent som PDF

Arbejdssteder og job

I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Arbejdssteder og job. Se mere på statistikkens [emneside]emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

De nyeste tal offentliggøres i statistikbanken tabellerne ERVH1-ERHV6.

Publikationer

Statistikken offentliggøres udelukkende i statistikbanken.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Arbejdssteder og job i følgende tabeller:

  • ERHV1: Arbejdssteder, job, fuldtidsbeskæftigede og lønsum efter branche (DB07) og enhed
  • ERHV2: Arbejdssteder og job efter område, branche (DB07 10-grp) og enhed
  • ERHV4: Arbejdssteder efter branche (DB07 127-grp) og arbejdsstedsstørrelse
  • ERHV5: Arbejdssteder efter område og sektor
  • ERHV3: Arbejdssteder og job efter branche (DB07 10-grp.), enhed og arbejdsstedsstørrelse
  • ERHV6: Arbejdssteder efter område, branche (DB07 10-grp.) og arbejdsstedsstørrelse

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens anonymiserede mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens anonymiserede grunddata stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

I tabel ERHV1 i Statistikbanken, foretages diskretioneres fuldtidsbeskæftigelse og lønsum, hvis der er færre end 3 arbejdssteder i de enkelte celler.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilte metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.