Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistisk
Henrik Huusom
39 17 38 66

hhu@dst.dk

Hent som PDF

Kulturens erhvervsstruktur og arbejdsmarked

Statistikken er tilgængelig for alle og kan anvendes til oversigter over iværksætteri, uddannelse og beskæftigelse indenfor kulturerhvervenes virksomheder. Statistikken kan bruges til analyser, planlægning, forskning og debat på kulturområdet.

Brugerbehov

Brugere: Kommuner, regioner, ministerier, organisationer, internationale organisationer, private virksomheder samt privatpersoner. Anvendelsesområder: Offentlige og private planlægningsformål, samt i forskningsøjemed.

Brugertilfredshed

Der er ikke foretaget nogen vurdering af brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Statistikken er ikke forordningsbestemt, men lægger sig op ad guidelines fra Eurostat.