Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for serviceerhverv

Statistikken anvendes af brancheorganisationer, banker, politikere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier. Den omtales således hver måned i finansielt orienterede nyhedsmedier.

Brugerbehov

Konjunkturbarometret supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for området, og anvendes af brancheorganisationer, banker, politikere, offentlige myndigheder, internationale organisationer, private virksomheder og nyhedsmedier.

Brugertilfredshed

Der indsamles ikke oplysninger om brugertilfredshed.

Fuldstændighed af data

Konjunkturbarometrene udføres i samarbejde med EU-kommissionen, Directorate Generale Economic and Financial affairs, og følger så vidt muligt metodiske guidelines udstukket af denne. Der er offentliggjort tal for alle offentliggørelsesgrupper og tidsperioder og fuldstændigheden er således 100 pct. I offentliggørelsen af data er visse brancher aggregeret til større branchegrupper, af diskretioneringshensyn.