Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Simon B. Halifax
39 17 30 88

sbh@dst.dk

Hent som PDF

Konjunkturbarometer for bygge og anlæg

Statistikken er udarbejdet af Danmarks Statistik siden januar 1970. Statistikken udarbejdes i samarbejde med EU-kommissionen, og historiske data for Danmark og andre lande findes på DG ECFINs DG ECFINs. Ved hjælp af historisk data fra EU's Business and Consumer Surveys programme, som varetages af Directorate-Generale for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN), er det muligt at sammenligne data imellem lande og over længere tid.

International sammenlignelighed

Statistikken udarbejdes i samarbejde med EU-kommissionen, og tilsvarende statistik udarbejdes i de øvrige EU-lande også. Se hjemmesiden for DG ECFIN.

Sammenlignelighed over tid

Spørgeskemaundersøgelsen for Konjunkturbarometer for bygge- og anlæg blev påbegyndt i januar 1970 i Danmarks Statistik, indtil 3. kvt. 1974 omfattede spørgsmålene udførte bygge- og anlægsarbejder, ordrebeholdning og beskæftigelse fordelt på nybyggeri og tilbygning, reparation og vedligeholdelse, samt anlægsarbejder. Der blev endvidere spurgt om arbejdskraftmangel fordelt på faglærte og ufaglærte. Fra 4. kvt. 1974 udgik spørgsmålet om udførte bygge- og anlægsarbejder, og spørgsmålet om beskæftigelse blev ændret således, at det kun var opdelt på byggeri og anlægsarbejder.

Ved offentliggørelsen af konjunkturbarometret 1. kvt. 1984 er den sammensatte konjunkturindikator beregnet første gang. Den sammensatte indikator er sæsonkorrigeret første gang 4. kvt. 1996. Fra og med offentliggørelse 3. kvt. 1985 er tømremestre og bygningssnedkere opgjort i samme gruppe. I 1. kvt. 1987 udvides barometret ved, at spørgsmålet om ordrebeholdning opdeles på byggeri og anlægsarbejder. Endvidere udvides svarmulighederne ved spørgsmålet om produktionsbegrænsninger.

Konjunkturbarometret er fra og med januar 1998 harmoniseret med undersøgelser i de øvrige EU-lande. Denne harmonisering har betydet en omlægning af barometret til en månedlig undersøgelse. Samtidig er undersøgelsen udvidet med nye spørgsmål om virksomhedernes omsætning og priserne ved licitation. Endvidere indførtes fordeling på boligbyggeri, øvrigt byggeri, byggeri i alt, anlægsarbejde samt byggeri og anlægsarbejde i alt, hvilket dog blev afviklet igen ved udgangen af 2010.

Fra og med januar 2006 blev undersøgelsen udvidet, således den kom til at indeholde hele hovedgruppen 45 i Dansk Branchekode 2003, så undersøgelsen på nuværende tidspunkt indeholder hele hovedgrupperne 41, 42 og 43 i Dansk Branchekode 2007.

Fra og med marts 2013 er svar-rækkefølgen til spørgsmål om produktionsbegrænsninger ændret, således at svarmuligheden "ingen begrænsninger" nu ligger sidst og ikke først på skemaet. Dette har formodentlig medført lavere procentandele for "ingen begrænsninger" de efterfølgende par måneder, og omvendt højere procentandelen for " mangel på efterspørgsel".

Fra og med juli 2013 bliver den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg ikke længere sæsonkorrigeret efter direkte men indirekte metode. Det betyder at de to indikatorer der indgår, sæsonkorrigeres før deres gennemsnit beregnes.

Fra og med august 2014 er formuleringen af spørgsmålene i spørgeskemaet ændret for at være i fuld harmoni med DG ECFIN's guidelines. Tidligere var spørgsmålene af typen "Hvordan vurderer du, at udviklingen (fx mht. omsætning) i maj-juli har været for virksomheden sammenlignet med februar-april? Sæt kryds i enten mindre; uændret eller større". Nu sammenlignes der ikke længere imellem to 3-månedersperioder. I stedet spørges der: "Hvordan vurderer du, at udviklingen har været for virksomheden over de seneste 3 måneder (maj-juli)? Sæt kryds i enten faldende; uændret eller stigende." Ændringerne menes ikke at have indflydelse på resultaterne, og der er ikke sporet brud i data.

Endvidere er svarmulighederne til spørgsmålet om nuværende ordrebeholdning ændret fra mindre end normal; normal eller større end normal til ikke tilstrækkelig; tilstrækkelig eller mere end tilstrækkelig. I dette tilfælde er der opstået databrud og i statistikbanken findes en brudkorrigeret serie. Læs videre i dokumentet Brudkorrektion af konjunkturbarometrene pr 2014.

Sammenhæng med anden statistik

Konjunkturbarometret for bygge- og anlæg supplerer den øvrige konjunkturstatistik inden for bygge- og anlægsbranchen. Endvidere er konjunkturbarometret for bygge- og anlæg sammenligneligt med konjunkturbarometrene for industri, serviceerhverv og detailhandel.

Intern konsistens

Der er konsistens i undersøgelsens datasæt.