Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Dorthe Larsen
39 17 33 07

dla@dst.dk

Hent som PDF

Kirkestatistik

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnerne Medlemmer af folkekirken og Kirkelige handlinger. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog. Se mere på emnesiderne for Medlemmer af folkekirken og Kirkelige handlinger.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Sogne.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Årbog.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Medlemmer af Folkekirken i følgende tabeller:

 • KM1: Folketal den 1. i kvartalet efter sogn, folkekirkemedlemsskab og tid
 • KM11: Folketal den 1. i kvartalet efter provsti, folkekirkemedlemsskab og tid
 • KM5: Folketal 1. januar efter sogn, køn, alder, folkekirkemedlemsskab og tid
 • KM55: Folketal 1. januar efter provsti, køn, alder, folkekirkemedlemsskab og tid
 • KM6: Folketal 1. januar efter kommune, køn, alder, folkekirkemedlemsskab og tid
 • KM2: Ind- og udmeldelser af folkekirken efter sogn, alder, folkekirkemedlemsskab og tid
 • KM22: Ind- og udmeldelser af folkekirken efter provsti, alder, folkekirkemedlemsskab og tid
 • KM3: Fødte og døde efter sogn, bevægelse og tid
 • KM33: Fødte og døde efter provsti, bevægelse og tid

Kirkelige handlinger offentliggøres i følgende tabeller:

 • KM4: Kirkelige handlinger efter sogn, bevægelse og tid
 • KM44: Kirkelige handlinger efter provsti, bevægelse og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikken stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et detaljeringsniveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.